Har skrevet 14 artikler

Bjørn Sørenssen

Bjørn Sørenssen (f. 1946) er professor emeritus i filmvitenskap ved Institutt for kunst- og medievitenskap ved NTNU i Trondheim. Han har bl.a. skrevet «Å fange virkeligheten. Dokumentarfilmens århundre.» (Universitetsforlaget, 2. utgave 2007)