Bidragsytere

Analysen

I Analysen diskuteres premiereaktuell norsk film med analytisk innfallsvinkel og faglig blikk. Målet er å tilby filmskaperne en grundigere tilbakemelding på deres arbeid enn det den generelle filmkritikken gjør i dag, og samtidig berike publikums opplevelse og forståelse av norsk film.

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011