Et varsko for filmkulturen: Høgskolen i Lillehammer vurderer nedleggelse av Filmvitenskap-studiet

Viktige institusjoner for filmformidling i Norge er inne i en eksistensiell krise. Både norske festivaler, cinematek (les mer) og filmklubber (vår sak) har stått på kanten av stupet de siste par årene, og nå varsles enda et skudd for baugen til filmkulturen her i landet: Høgskolen i Lillehammer (HiL) vurderer å legge ned studiet for film- og fjernsynsvitenskap.

Det er Dagsavisen som i dag rapporterer om denne bekymringsverdige saken, som springer ut av et forslag om å fjerne hele avdelingen på grunn av «fallende studenttall de seneste årene». Det er beslutningstagerne ved HiL som på et styremøte 13. mai vil ta stilling til forslaget, som møter kraftig kritikk fra fagmiljøet selv.

«Norge er en moderne, ganske sofistikert kulturnasjon. […] Det er et stort paradoks at man ønsker å legge ned film- og TV-vitenskap samtidig som vi bruker stadig mer tid på film, TV og streaming,» sier dr. philos. i filmvitenskap Søren Birkvad til Dagsavisen. Han er selv førsteamanuensis ved avdelingen på Høgskolen i Lillehammer, som ved siden av filmvitenskapsstudiet på NTNU i Trondheim, er det eneste studietilbudet av sitt slag i Norge.

«Vårt fag står i en kritisk undersøkende forskningstradisjon som skiller seg klart fra den kommersielle kulturformidlingen og fandom-kulturen vi ser mer og mer av i dag. Det er en statlig forpliktelse å opprettholde og styrke den nasjonale kulturen i møtet med den globale mediekulturen,» fortsetter Birkvad, og fastholder at skiftende trender og «moter» i valg av studietilbud ikke bør avgjøre hva som tilbys. «Finansieringssystemet [på HiL] følger New Public Management-modellen. Det er problemet her. De siste tre-fire åra har mediefag gått litt av moten, [men] ser man på publisert forskning, og på antallet professorer, viser det seg at vi er et av de mest aktive forskningsmiljøene ved høgskolen, med høy kvalitet. Men det premieres ikke økonomisk.»

Herværende publikasjon er selv et eksempel på at filmvitenskapsstudiene i Norge former kunnskapsgrunnlaget for både filmvitere, journalister, skribenter og filmarbeidere her til lands, og mange av bidragsyterne på Montages har sin bakgrunn fra enten filmvitenskapsmiljøet på NTNU eller HiL.

Nyheten om at filmvitenskapstudiet ved HiL står i fare er fersk, og vi vil naturligvis følge denne saken tett i tiden som kommer.