Velkommen skal du være, Karin Julsrud

Filmmiljøet på Høgskolen i Lillehammer (HiL) har måttet tåle mye juling det siste halvåret. Kanskje er det et nødvendig lysglimt vi nå skimter mot slutten av 2016.

I august vekket produsent og høgskoleprofessor Finn Gjerdrum debatt da han kritiserte HiL-ledelsens nærmest usynlige utlysning av dekanstillingen for Den norske filmskolen (DNF). Paradox-produsenten etterlyste en mer høylydt formidling av stillingsannonsen, og oppfordret på det sterkeste til dekanbytte.

I kjølvannet av Gjerdrums Rushprint-kronikk fulgte forlengede søknadsfrister – hvilket resulterte i hele syv kvalifiserte søkere (deriblant fire kvinner). Og nå er det altså blitt offentliggjort: stillingen som filmskolens nye overhode tilbys regissør og 4½-produsent Karin Julsrud. Julsrud har blant annet produsert filmer som Grand Hotel (2016), Kongen av Bastøy (2010) og Reprise (2006), og har i tillegg bakgrunn som programleder i NRK og spillefilmkonsulent i NFI. Dessuten har hun allerede tilknytning til DNF, da hun har undervist, vært sensor og er medlem av opptakskomiteen der.

Hvis Julsrud takker ja, ikler hun seg en av filmbransjens viktigste roller. Dekanbyttet vil finne sted i starten av april 2017, og Julsrud vil beholde stillingen de neste fire årene. Dette kan få positive ringvirkninger for den norske filmkulturen – og tidspunktet kunne neppe vært bedre.

Etter at Høgskolen i Lillehammer valgte å sette kroken på døra for bachelorstudiet i film- og fjernsynsvitenskap (FFV), trass høylydte protester fra en samlet bransje, har det vært snakk om å tenke nytt – at nullstillingen også skaper nye muligheter, både hva gjelder sammensetningen av fremtidige studieløp og potensielle samarbeid.

Høgskolen i Lillehammer.
Høgskolen i Lillehammer.

De siste årenes store problem for film- og fjernsynsmiljøet på Høgskolen i Lillehammer (eller Høgskolen i Innlandet, som den vil hete etter nyttår) har ikke vært synkende studenttall på film- og fjernsynsvitenskap, men ødeleggelsen av den positive tonen og samarbeidsviljen mellom FFV, TV-fagene (TVF) og Den norske filmskolen – en situasjon med ødeleggende ringvirkninger for samtlige studier. Og i spissen for dette har sittende filmskoledekan, danske Thomas Stenderup, stilt seg.

Stormen rundt Stenderups omdiskuterte lederstil og hvorvidt han burde sitte ut et tredje åremål, har blåst i alle retninger det siste året. Han har vært målskive for krass kritikk på den ene siden og lojal støtte fra den andre, hos både tidligere og nåværende filmskolestudenter, høgskolestab- og styrer, samt bransjen generelt.

Sigarettrøyken rundt Stenderups «splitt og hersk»-teknikk har båret med seg en lite konstruktiv mistillit – ikke minst til de andre film- og fjernsynslinjenes bidrag og verdi. Han har bl.a. bidratt aktivt til at Den norske filmskolen og film- og fjernsynsvitenskap ikke lenger har en positiv relasjon og et fruktbart samarbeidsklima.

Når sant skal sies, er det imidlertid også åpenbart at Stenderup har fått til bra ting på Filmskolen – kanskje nettopp fordi han aldri har vært redd for å skaffe seg fiender. I løpet av to åremålsstillinger har sittende dekan sørget for å opprette dokumentar- og «digital visual design»-linjer, vært pådriver for å gjøre DNF til et Senter for fremragende utdanning (SFU), samt skaffet midler til å bygge et masterstudium. Riktignok har det så langt vært stille fra sistnevnte kant, og om «elitesatsingen» skal vise seg å være en kostbar fiasko eller en klok investering får vi først vite når de første eksamensfilmene får kinopremiere. (Per i dag er mange av studentene utenlandske, og blant de norske er det ingen profilerte navn å se.)

«Grand Hotel» er den siste filmen Karin Julsrud har produsert for selskapet 4 ½.
«Grand Hotel» er den siste filmen Karin Julsrud har produsert for selskapet 4 ½.

Konseptet åremålsstilling bør uansett være åpenbart i seg selv, og høstens offentlige debatt risser det ytterligere inn i alles pannebrask: nå det er på tide med et bytte, og det har omsider også høgskoleledelsen innsett.

Så hvilke muligheter oppstår i lys av et dekanbytte? Høgskolerektoren selv, Kathrine Skretting, argumenterer for at Karin Julsruds erfaringsbredde og kontaktnettverk vil bistå med undervisning som er spesialtilpasset en bransje i kontinuerlig endring. Julsrud selv skal ha ytret ambisjoner om å tilby en utdanning som vektlegger å forberede studentene på det faktiske yrkeslivet.

Forhåpentligvis vil også Julsruds medbrakte impulser åpne opp for en nasjonal filmskole som ikke oppleves skjermet fra bransjen og virkeligheten. Og vi krysser fingrene for at hennes allerede gode kjennskap til film- og fjernsynsutdanningene ved HiL vil bryte ned fordommer mot tverrfaglig samarbeid.

Sist, men virkelig ikke minst: takker Julsrud ja til stillingen, vil hun bli landets første kvinnelige filmskoledekan, satt til en arbeidsplass der kjønnsbalansen blant ansatte generelt er dårlig. Og ikke nok med det – hun vil også bli vår første norske filmskoledekan.

Filmskolens dekanbytte skriver de første linjene i et nytt kapittel for film- og fjernsynsutdanningene ved Høgskolen i Lillehammer – med lovende fremtidsutsikter. Velkommen skal du være, Karin Julsrud!