Har skrevet 26 artikler

Anne Gjelsvik

Anne Gjelsvik (f. 1965) er professor ved Institutt for kunst og medievitenskap, NTNU. Hun har særlig forsket på amerikansk samtidsfilm og skrevet om vold i film, filmkritikk og filmanalyse.