"Budbringeren" (Sletaune, 1997)

Regjeringen vil redusere støtten til Filmfondet med 32,5 millioner kr.

Norsk filmproduksjon fremstår som en klar taper i Høyre og Frps reviderte forslag til statsbudsjettet for 2014. Den rødgrønne regjeringen hadde foreslått en bevilgning til Filmfondet på 441,5 millioner kroner — de blåblå ønsker nå å stramme inn denne til 409 millioner.

Begrunnelsen fra den nye regjeringen er at bevilgningene de siste årene har fått en tilstrekkelig økning. Til NRK sier generalsekretær Leif Holst-Jensen i Produsentforeningen at dette er en feil vurdering:

Dette er veldig overraskende og skuffende. I regjeringsplattformen hadde de blå varslet at de ville legge til rette for å stimulere til mer privat finansiering. Men når man kutter i den offentlige støtten, vil det også ramme privat sponsing. Det er dessuten veldig forenklet å påstå at bevilgningene på filmfeltet har økt de siste årene. Sammenlignet med andre næringer har vi nesten ikke hatt noen vekst siden 2005.

Det er for tidlig å si hvilke konkrete konsekvenser det drastiske kuttet vil få for publikum, men det er sannsynlig at det vil resultere i færre filmer.

I forslaget skriver regjeringen at «det er rom for en reduksjon i bevilgningene og en mer målrettet bruk av midlene». På Twitter tidligere i dag skrev statssekretær Knut Olav Åmås i Kulturdepartementet at departementet nå skal gjennomgå hele filmpolitikken, og at det vil satses sterkt på mer kunnskap på kulturområdet. Kan en positiv konsekvens av dette bli en satsing også på filmkultur og -formidling, der ikke filmproduksjonen står like løsrevet fra alt som har med film å gjøre som før?

Ifølge Åmås vil det imidlertid ikke bli noen forandringer i det rødgrønne budsjettforslaget til Film & Kino og det ser dermed heller ikke ut til å bli noen økonomiske endringer i det opprinnelige forslaget til filmformidling og regionale filmtiltak. Utover filmproduksjonskuttet er det foreslått en økning på 2 millioner kr. til drift av NFI, beregnet på blant annet utredningsoppgaver.

Skriv ut artikkelen Skriv ut artikkelen 4 kommentarer

 1. Kjetil Omberg sier:

  Hmm. Mindre filmproduksjon. Mindre filmformidling. Mer filmbyrakrati. To millioner mer til å behandle søknadene fra de som skal få 32 millioner mindre. Dette var forenklende og mindre byråkratiserende ja.

 2. John E EWold sier:

  Tittel Produsentselskap År Besøk totalt Støtte per solgte billett

  Pax Paradox 2011 3500 4228

  En som deg 4 ½ 2013 7602 526

  Uskyld 4 ½ 2012 19005 1151

  La oss diskutere dette, eller ………….?

  http://www.aftenposten.no/kultur/4228-kroner-i-filmstotte-for-hver-som-sa-Pax-pa-kino-7364810.html

 3. Sveinung Wålengen sier:

  Aftenpostens pågående artikkelserie om norsk filmproduksjon er veldig interessant, og kommer jo som bestilt i forbindelse med statsbudsjettet. Men jeg savner en tydeligere forklaring på hvorfor filmene får den filmstøtten de får, altså hvilke kriterier som ligger til grunn for utdelingen.

  Hvis det stemmer at Åmås og co. nå skal rydde opp i filmpolitikken trenger ikke det å være så negativt. Det vitner i alle fall om en bevissthet rundt norsk filmkultur og forhåpentligvis et ønske om å lytte til bransjeaktørene.

 4. Aftenposten ser ut til å ettersøke tallenes tale og hvordan bevilgningene fra staten fordeles i sin reportasjeserie; vi etablerte spalten Analysen her på Montages i 2011 for å ettersøke hva alle de norske filmene som lages hvert år inneholder; hva de forteller oss, hvordan de forteller oss det, hvilke fortellinger som brettes ut og hvordan de norske filmene virker inn på oss.

  Om norsk filmoffentlighet tar filmene på alvor er det rom for begge disse typene filmjournalistikk. Men la oss håpe politikerne får med seg og er like interessert i innholdsdiskusjonene og -analysene i tillegg til utforskningen (hos bl.a. Aftenposten) av hva tall og budsjettfordeling kan si oss om hvordan norske filmer blir til.

Din kommentar

Du kan bruke følgende koder:
<a href="https://montages.no">lenke</a>
<b>fet skrift</b>
<i>kursiv</i>
<blockquote>sitat</blockquote>