Regjeringen vil redusere støtten til Filmfondet med 32,5 millioner kr.

Norsk filmproduksjon fremstår som en klar taper i Høyre og Frps reviderte forslag til statsbudsjettet for 2014. Den rødgrønne regjeringen hadde foreslått en bevilgning til Filmfondet på 441,5 millioner kroner — de blåblå ønsker nå å stramme inn denne til 409 millioner.

Begrunnelsen fra den nye regjeringen er at bevilgningene de siste årene har fått en tilstrekkelig økning. Til NRK sier generalsekretær Leif Holst-Jensen i Produsentforeningen at dette er en feil vurdering:

Dette er veldig overraskende og skuffende. I regjeringsplattformen hadde de blå varslet at de ville legge til rette for å stimulere til mer privat finansiering. Men når man kutter i den offentlige støtten, vil det også ramme privat sponsing. Det er dessuten veldig forenklet å påstå at bevilgningene på filmfeltet har økt de siste årene. Sammenlignet med andre næringer har vi nesten ikke hatt noen vekst siden 2005.

Det er for tidlig å si hvilke konkrete konsekvenser det drastiske kuttet vil få for publikum, men det er sannsynlig at det vil resultere i færre filmer.

I forslaget skriver regjeringen at «det er rom for en reduksjon i bevilgningene og en mer målrettet bruk av midlene». På Twitter tidligere i dag skrev statssekretær Knut Olav Åmås i Kulturdepartementet at departementet nå skal gjennomgå hele filmpolitikken, og at det vil satses sterkt på mer kunnskap på kulturområdet. Kan en positiv konsekvens av dette bli en satsing også på filmkultur og -formidling, der ikke filmproduksjonen står like løsrevet fra alt som har med film å gjøre som før?

Ifølge Åmås vil det imidlertid ikke bli noen forandringer i det rødgrønne budsjettforslaget til Film & Kino og det ser dermed heller ikke ut til å bli noen økonomiske endringer i det opprinnelige forslaget til filmformidling og regionale filmtiltak. Utover filmproduksjonskuttet er det foreslått en økning på 2 millioner kr. til drift av NFI, beregnet på blant annet utredningsoppgaver.