Dansk film «lammet av angst» – foreningen Danske Filminstruktører foreslår lavbudsjett-støtte

Dansk film er «lammet af angst og tør kun lave film, som selskaberne på forhånd nærmest er sikre på, vil tjene sig hjem igen,» skriver Politiken. Foreningen Danske Filminstruktører ønsker øremerket filmstøtte til «såkaldte low-budget film, hvor pengene er små og modet derfor også større».  

Danske Filminstruktører spår at dansk film i årene fremover vil preges av filmer «skåret over velkendte skabeloner.» I tillegg til at flere og flere velger å se film via strømmingstjenester, produseres det nå færre danske filmer i året. Filmskaperne foretrekker sikre prosjekter, noe Danske Filminstruktører mener har ført til en «amerikanisering» av dansk filmkultur.

Formann for Danske Filminstruktører, Christina Rosendahl, utbroderer perspektivene til Politiken:

Vi kan bare mærke den angst, som har sneget sig ind i alle led. Når vi skal præsentere en idé, er fokus mindre på ideen end på, hvad den formår i markedet. Alle er nødt til at tage et medansvar nu, og det her er vores måde at stramme ballerne på. Vi er nødt til at ryste angsten af os. Og det er fuldstændig indlysende, at vi skal lave low-budget film. Rigtig mange filmbølger er kommet af rystelser i markedet. Hver gang har instruktørerne taget magten tilbage og sagt: Det er kreativiteten, der skal redde filmen

Foreningen foreslår en løsning som går ut på at en viss andel av den danske filmstøtten skal øremerkes lavbudsjettsfilmer. Tiltaket vil hypotetisk sett bidra til talentutvikling og motvirke at den danske filmproduksjonen går i stå. De ønsker at lavbudsjett-støtten («low-budget støtte») skal kunne søkes på gjennom samtlige av Danske Filminstitutts støtteordninger. Støtten vil være på 5 millioner kroner, i tillegg til en ekstra lavbudsjett-støtte på 2,5 millioner kroner.

Forslaget om lavbudsjett-støtte ble presentert under et bransjemøte vedrørende fremtiden til dansk filmpolitikk mandag 1. september, hvor den danske kulturministeren, Marianne Jelved, var til stede. Kulturministeren uttalte følgende:

Ja, politikerne skal over de næste måneder forhandle en ny fireårig aftale for støtten til dansk film, men nej, branchen skal ikke regne med, at der kommer flere penge fra det offentlige. De må selv finde løsninger på de økonomiske problemer, som særligt det faldende dvd-salg har skabt.

Kan forslaget om en lavbudsjett-støtte også være interessant her til lands? Kjør debatt.