Opprop for å bevare Cinemateket i Oslo

Fredag 29. mai presenterte kulturminister Thorhild Widvey regjeringens nye filmmelding, der det fremkommer at kulturdepartementet ønsker å separere Cinemateket i Oslo fra Norsk filminstitutt.

Montages har allerede protestert mot denne usedvanlig dårlige ideen (blant annet her og her), og i forbindelse med et seminar om Filmeldingen under Den norske filmfestivalen i Haugesund, har Cinematekets stiftere, Vigdis Lian, Kjell Billing og Jan Erik Holst, tatt initiativet til et høylydt opprop mot regjeringens planer.

Det er er snakk om en underskriftkampanje, signert av det pressemeldingen omtaler som over «100 fremtredende kulturpersonligheter». Den fullstendige listen med navn står på trykk som en annonse i Dagbladet. Selve oppropet lyder slik:

Undertegnende bibliotekarer, billedkunstnere, dramatikere, filmskapere, -forskere og -formidlere, forfattere, fotografer, komponister, medielærere, produsenter, regissører, skuespillere og alminnelige filminteresserte vil på det sterkeste henstille til Stortingets kulturkomité om å avvise regjeringens forslag om å privatisere Cinemateket i Oslo, skille ut Filmmuseet og avvikle Filmens Hus. Forslagene er basert på et ny-liberalistisk markedsprinsipp vi trodde det verdikonservative partiet Høyre holdt seg for god til å omfavne. Dessuten er det å kaste vekk investeringer i 70 millioner-klassen og gi avkall på over 30 års utviklet kompetanse innen filmformidling.

Cinemateket i Oslo ble grunnlagt i 1984, og er, som en seksjon av det statlige Norsk filminstitutt, medlem av Fédération International des Archives du Film. Det har en lederposisjon innen formidlingen av filmkunst og filmkultur i Norge og samarbeider med øvrige cinematek i Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Lillehammer og Tromsø. Cinemateket i Oslo er daglig et viktig kulturelt visningssted for barnehager, skoleklasser, studenter og filminteresserte. I tillegg er det arena for byens ulike festivaler, som Cinematekets egen 70mm festival og Eurodok, samt de eksterne Skeive filmer, Film fra Sør og Oslo Internasjonale Filmfestival.

Cinemateket må sikres en fortsatt plass i den nasjonale kunst- og kulturformidlingen. Det har et årlig besøk på over 62 000 utenom utleien, som dekker et stort behov for ambassader, foreninger, Nasjonalbiblioteket, produsenter og tekniske leverandører innen film, kino og videoteknikk. Kinosalene er unikt konstruert for Cinemateket og kan ikke flyttes til andre ikke-spesialdesignede lokaler.

10 000 filmentusiaster har til nå meldt seg på Facebook-siden Støtteaksjon for å bevare Cinemateket i Oslo. Foreningen Norsk filminstitutts venner, som også ble stiftet i 1984, tar nå opp igjen arbeidet for å bevare denne unike filmkulturelle institusjonen i Norge.

Underskriftkampanjen fortsetter frem til 1. september. For å delta må du bli medlem av Norsk filminstitutts venner (organisasjonsnummer 971271132), og overføre et tresifret kronebeløp til foreningens konto.

Midlene vil i sin helhet gå til å dekke omkostninger for kampanjen.