Toril Simonsen tildelt Æres-Gullstolen i Grimstad

I går kveld ble årets utgave av Kortfilmfestivalen sjøsatt i Grimstad, og under åpningsseremonien ble Æres-Gullstolen skjenket Toril Simonsen.

Toril Simonsen går i disse dager av med pensjon etter hele 32 år ved Norsk filminstitutt, og hun har tidligere vært sentral for Kortfilmfestivalens tilblivelse og utvikling. Æresprisen ble delt ut av Tom Eilertsen, styreleder ved Kortfilmfestivalen, sammen med Dag Asbjørnsen (NFI) og Ellen Ugelstad (Norske Filmregissører).

Kortfilmfestivalen ble opprinnelig startet opp av Røros filmklubb, Norsk filmforbund og Norsk filmklubbforbund (NFK). Simonsen ble NFKs representant ved festivalen, der hun begynte å jobbe fulltid idet den ble en selvstendig organisasjon. Fra og med begynnelsen av nittitallet har hun sørget for å tale kortfilmens sak ved Norsk filminstitutt.

I pressemeldingen fra festivalen heter det at Simonsen er en raus person, som vet verdien av å dele kunnskap:

«Denne rausheten har utvilsomt spilt en rolle i Torils arbeide med å bygge kompetanse på å jobbe opp mot internasjonale filmfestivaler og salgsagenter. Hun har gjort en uvurderlig innsats for å danne og utvikle viktige internasjonale nettverk for kortfilm og dokumentar. (…)

Av tidligere kollegaer og samarbeidspartnere beskrives Toril også som en bauta innen kortfilmfeltet, og som en helt sentral drivkraft for den utviklingen som norsk kortfilm har hatt de siste tiårene: fra å ikke bli helt regnet med, til å bli noe som preges av høy kvalitet og sterk faglig kompetanse. I løpet av Simonsens karriere har norsk kortfilm utviklet seg til å bli noe som deltar i filmverdenens aller mest prestisjetunge konkurranser, blant annet ved filmfestivalen i Cannes og som nominerte til Oscar®.»

Simonsen kom med en klar oppfordring til alle filmskaperne som var til stede i salen da hun tok imot hedersprisen: «Aldri slutt å lage kortfilm!»