Nye karakterplakater i klassisk stil til Tarantinos Django Unchained

Markedsføringen av Quentin Tarantinos Django Unchained er på vei inn i et mer intenst gir, og med den nye traileren og nå et knippe nye karakterplakater, kan vi begynne å merke hvordan profileringen av filmen blir utformet og justert.

Det er i seg selv ganske interessant at Django Unchained rent filmhistorisk sett blir en sjelden, og tilnærmet uprøvd, måte å skildre slavetiden i USA på. De historiebok-vennlige dramaene som er laget – som Steven Spielbergs Amistad – har hverken virkningsfull brutalitet eller ubehagelig kritikk nok i seg til å gi et rettferdig portrett av de enorme lidelser som slavetiden medførte. Tarantinos film på den annen side vil antageligvis ikke ta særlig hensyn til såkalt historisk korrekte gjengivelser, og ta igjen for dette ved å fortelle en historie med et tilsynelatende høyt nivå av emosjonelt ladet brutalitet og moralsk problematiske karakterportretter.

Eller slik har det i alle fall blitt presentert til nå, og i tidlige anmeldelser av manuset fremgikk det også at dette blir en type skildring av slavetiden som USA ennå ikke har sett. Den hevnlystne hovedpersonen Django (Jamie Foxx) vil etter all sannsynlighet portrettere et raseri og en indignasjon på vegne av slavenes etterkommere, som amerikanske kommentatorer antar at vil kunne skape debatt. Markedsføringen av filmen tar likevel foreløpig ikke dette potensielt eksplosive tematiske stoffet opp i seg, og fokuserer (ikke overraskende) utelukkende på Tarantinos attraktive westernestetikk, fortellingens drivende hevnmotiv og – som vi ser her i disse karakterplakatene – rollefigurenes karisma og ikoniske potensiale.

I disse fem karakterplakatene ser vi Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington og Samuel L. Jackson i sine roller, og med rimelig konvensjonell posering skaper de et inntrykk av at vi står overfor en gjenkjennelig type underholdningsfilm – selv om Tarantino altså etter sigende har skrevet en moralsk kompromissløs historie, og satt den til en politisk ladet periode – et første tilfelle av potensielt samfunnsengasjement i en Tarantino-film.

Villedende er nok markedsføringen likevel ikke; alt tilsier at Tarantino er i toppform og at underholdningsnivået blir deretter. Her er de ferske karakterplakatene: