Den Norske Studentfilmfestivalen på Lillehammer vender tilbake – siste frist for påmelding i morgen

Den Norske Studentfilmfestivalen arrangeres i filmbyen Lillehammer for fjerde gang, og nytt av året er et samarbeid med Amandusfestivalen (24.-26. mars).

Arrangementet vil nå oppleves som én stor festival som feirer unge og lovende filmskapere. Den Norske Studentfilmfestivalen er den eneste av sitt slag i Norge; Amandus retter seg inn mot ungdom, mens Studentfilmfestivalen er forbeholdt studenter. Selv om festivalene nå samarbeider og glir over i hverandre, er de selvstendige arrangementer som tilbyr programinnhold rettet mot hver sin målgruppe.

Påmeldingsfrist for Den Norske Studenfilmfestivalen er søndag 15. februar (altså i morgen), og kravet for å sende inn bidrag er at filmen er laget i tidsrommet siden forrige festival, og at den hovedsakelig er laget i studentsammenheng. De innsendte filmene vil gjennomgå en utvelgelsesprosess utført av programkomité. Filmene som velges vil siden konkurrere om premiering innenfor flere kategorier, deriblant Beste fiksjon, Beste dokumentar og Publikumspris.

I år inkluderes også internasjonale bidrag – en gyllen anledning for unge filmskaperspirer til å vise seg fram og etablere nettverk med likesinnede fra både inn- og utland. Utenom film- og konkurranseprogrammet, vil det arrangeres diverse seminarer og andre typer filmvisninger.

For mer informasjon angående påmelding og årets program, kan du klikke deg inn på Den Norske Studentfilmfestivalens hjemmesider.

Skriv ut artikkelen Skriv ut artikkelen Din kommentar

Du kan bruke følgende koder:
<a href="https://montages.no">lenke</a>
<b>fet skrift</b>
<i>kursiv</i>
<blockquote>sitat</blockquote>