Den Norske Studentfilmfestivalen på Lillehammer vender tilbake – siste frist for påmelding i morgen

Den Norske Studentfilmfestivalen arrangeres i filmbyen Lillehammer for fjerde gang, og nytt av året er et samarbeid med Amandusfestivalen (24.-26. mars).

Arrangementet vil nå oppleves som én stor festival som feirer unge og lovende filmskapere. Den Norske Studentfilmfestivalen er den eneste av sitt slag i Norge; Amandus retter seg inn mot ungdom, mens Studentfilmfestivalen er forbeholdt studenter. Selv om festivalene nå samarbeider og glir over i hverandre, er de selvstendige arrangementer som tilbyr programinnhold rettet mot hver sin målgruppe.

Påmeldingsfrist for Den Norske Studenfilmfestivalen er søndag 15. februar (altså i morgen), og kravet for å sende inn bidrag er at filmen er laget i tidsrommet siden forrige festival, og at den hovedsakelig er laget i studentsammenheng. De innsendte filmene vil gjennomgå en utvelgelsesprosess utført av programkomité. Filmene som velges vil siden konkurrere om premiering innenfor flere kategorier, deriblant Beste fiksjon, Beste dokumentar og Publikumspris.

I år inkluderes også internasjonale bidrag – en gyllen anledning for unge filmskaperspirer til å vise seg fram og etablere nettverk med likesinnede fra både inn- og utland. Utenom film- og konkurranseprogrammet, vil det arrangeres diverse seminarer og andre typer filmvisninger.

For mer informasjon angående påmelding og årets program, kan du klikke deg inn på Den Norske Studentfilmfestivalens hjemmesider.