– Unik mulighet til å bryte spillefilmens barrierer

Haugesund 2014: Den norske filmskolen på Lillehammer er klar med sitt ambisiøse nye Master-program, som «vil skape en unik mulighet for nyskaping og videreutvikling i norsk filmkultur,» mener dekan Thomas Stenderup og prosjektleder Jan Lindvik. Denne uken inviterte Filmskolen til et åpent møte i Haugesund om programmet.

Stenderup og Lindvik presenterte for filmbransjen og andre gjester her på festivalen detaljene rundt Filmskolens nyvinning, og etter en kort innledning fra dekanen fikk de tilstedeværende muligheten til å presentere ideer eller forslag til de ansvarlige fra Filmskolen.

– Dette Master-programmet vil i praksis bli den viktigste kunstneriske forskningsarenaen for norske filmskapere, hvor ikke-kommersielle rammevilkår og en plikt til å risikere noe vil være beskyttet av statuttene. Prosjektene og søkerne vil også kunne definere studiets innhold, ettersom programmet må og skal tilpasses ideene og visjonene som presenteres i søknadene, sa Stenderup og Lindvik, da vi møtte dem før informasjonsmøtet.

Master-utdanningen vil bestå av to seksjoner. Det ene er en felles del for alle fagfunksjoner. Den består av cinematurgi, kunstfilosofi og estetikk. Den andre delen er den filmfaglige spesialiseringen som består av et personlig fordypningsprosjekt og en produksjon, som forventes å være en spillefilm eller et tv-drama/en miniserie.

New Danish Screen

– Filmskolen ønsker at filmene som blir et resultat av studiet skal reise bredt ut og finne et publikum, med bl.a. internasjonale festivaler og gjerne alternative lanseringsmetoder som mål. Selv om dette er et studium, ønsker vi ikke at prosjektene skal lages “for hylla”, insisterer Lindvik. Dette er en fordypning og en spesialisering, som vi mener kan heve norsk filmkultur i seg selv, gjennom eksperimentering i nye retninger.

– Det nå velkjente danske talentprogrammet ‘New Danish Screen’ er en modell vi er inspirert av, og vi oppfordrer alle i den norske filmbransjen til å delta i dialogen med oss, smiler Stenderup.

Master-programmet krever 2 års praktisk arbeidserfaring etter endt Bachelor-utdanning, som betyr at Filmskolens ferske studenter ikke kvalifiserer til å søke før tidligst to år etter eksamen. Dette vil bidra til å gjøre programmet mer bredt fundert, ettersom Master-studentene vil kunne dra veksler både på en faglig og en praktisk bakgrunn, når de definerer spesialiseringen de ønsker å videreutvikle.

– Vi oppfordrer kandidater til å tenke på, og gjerne drømme frem, en visjon om noe uutforsket innen sitt fag i sine søknader, sier Lindvik. Det beste i verden de kan tenke seg som spesialisering, bør være målet.

Filmskolen har satt 22. september som søknadsfrist til Master-studiet.