Begrepet: Freeze frame

«Begrepet» er en spalte der vi enkelt forklarer opprinnelsen og betydningen av et begrep knyttet til filmens verden.

Teknikken går ut på å «fryse» et gitt bilde i en innstilling slik at det ser ut som et fotografi, og la dette bildet vare i en gitt tidsperiode. Dette gir nesten en fotografi-effekt som kan benyttes i filmfortellingen på flere måter. Den klassiske måten er å la det frosne bildet være et lykke-bilde; et tegn på seier eller lykke. En karakter fryses i det han eller hun smiler, hopper av glede o.l. og dette kan tolkes som at lykken varer evig. Andre grep som kan gjøres er å fryse bildet i bestemte situasjoner for å la tilskueren betrakte ansiktsuttrykket til karakteren, eksempelvis rett før han blir skutt eller ser noe forferdelig. Man kan også ha en filosofisk tilnærming til det frosne bildet ved å la en scene i filmen, eller hele filmen i seg selv, slutte med et frossent bildet og la det være opp til publikum å tolke hva som skjer videre.

Eksemplet under er hentet fra François Truffauts Les quatre cents coups (De 400 slagene). Her ser vi hvordan det frosne bildet brukes i den mer filosofiske retningen.