Begrepet: Mickey Mousing

«Begrepet» er en spalte der vi enkelt forklarer opprinnelsen og betydningen av et begrep knyttet til filmens verden.

Når musikken følger rytmen og bevegelsen i bildet, kalles dette for Mickey Mousing. Walt Disney brukte teknikken i sine tidlige filmer for å forsterke handlingene man ser i bildet. Grepet er lite anerkjent blant filmskapere i dag, og i hvert fall innen fiksjonsfilmen. De få gangene man opplever Mickey Mousing i dag, er det som regel gjennom tegnefilmer. Dog man finner enkelte komedier av nyere dato der grepet er brukt.

Eksemplet under er hentet fra en av Walt Disneys produksjoner fra 1940-tallet, og her ser vi hvordan musikken brukes for å forsterke handlingene vi ser i bildet. Blant annet ser vi hvordan melodien til Bjelleklang brukes når Donald slenger seg på sleden ned bakken for å ødelegge den første snømannen til sine nevøer.