Begrepet: Årsak-virkning

Anton Chigurh i No Country for Old Men

«Begrepet» er en spalte der vi enkelt forklarer opprinnelsen og betydningen av et begrep knyttet til filmens verden.

En film består gjerne av karakterer som har forskjellige trekk som skiller dem fra hverandre på ulike måter. De ulike karaktertrekkene gjør at de handler ut fra forskjellige ønsker og motiver, og dette er hva som oftest utgjør en films årsak-virkning (også kalt kausalitet). En hendelse skjer (årsak), og de forskjellige karakterene reagerer på ulike måter ut fra deres egenskaper (virkning), som igjen setter i gang en hel rekke nye årsak-virkning-forhold. Hendelsen kan være noe som er satt i gang av en karakter, eller det kan være hendelser utenfor karakterenes kontroll, eksempelvis lynnedslag, orkaner, jordskjelv o.l.

Nesten enhver film er formet etter dette prinsippet med årsak-virkning, og det er dette som driver filmens narrativ framover. Filmer som ikke har et klart forhold mellom årsak-virkning, er vanskeligere for tilskueren å forstå siden hendelsene og karakterenes reaksjoner ikke gir noen mening som historie.

Eksemplet under er hentet fra No Country for Old Men. Llewelyn Moss er på jakt uten vann og andre hjelpemidler i et ugjestmildt område. Han skadeskyter et dyr, og forsøker da å finne det igjen ved hjelp av blodsporene det forlater. Men så kommer han over et kryssende spor og velger å følge det istedet. Dette sier noe om karaktertrekkene til Moss: han er en hardhaus og han er ikke redd for å komme opp i ukjente situasjoner. Når han så kommer over «a drug deal gone bad», velger han å lete etter «the ultimo hombre» (årsak), og nå må han sloss mot Anton Chigurh som er ansatt av en av partene i narkotika-handelen for å finne de samme pengene Moss nå besitter (virkning).