Flashback: Antoine et Colette

En kortfilm kan være så mangt. En sjangerøvelse, et øyeblikk dratt ut av en større helhet, et formeksperiment. Eller, som i Francois Truffauts Antoine et Colette, en fullblods fortelling. Dette er en av de fineste filmene som er laget om ung kjærlighet, og Truffaut klarer å formidle mer på tretti minutter enn andre gjør på tre timer. Som en oppfølger til den hjerteslitende Les quatre cents coups (På vei mot livet) er filmen også en trøstende klapp på skuldreren. Ting ordner seg. Livet er komplisert, men du har alltid muligheten til å dra din vei, til å komme deg videre fra der du står. Antoine et Colette er lett på labben, uten å heve seg over rollefigurenes følelser.

Along with passages of The 400 Blows, Two English Girls and The Woman Next Door, the half-hour Antoine and Colette is among the most beautiful things Truffaut ever committed to film. There is something bracing about its swiftness alone, and about the way Truffaut slices so confidently through his material, both expository (Antoine’s modest living situation, his job, his determination to land Colette) and emotional (a love of Paris, a deep attachment to music, and a burning desire for women, all three traits shared by the director and his alter ego). An entire universe of male adolescent experience is set up in nothing flat: feigned worldliness (of Antoine and his pal René, played by Patrick Auffay, reviving his original role from The 400 Blows), the protocols of flirtation (definitively rendered in the quick exchange of glances and gestures between Antoine and Colette during a concert, every turn of the head and cross of the legs choreographed by Truffaut), the tantalizing but eventually debilitating enterprise of trying to bend the will of the woman you love, the disconcerting but oddly comforting realization that her parents like you more than she does.

-- Kent Jones, The Criterion Collection

 

Jeg kan varmt anbefale Criterions Antoine Doinel-boks, der Antoine et Colette inngår. Masse ekstramateriale av høy kvalitet og fantastisk design, selv etter Criterions høye standarder.