Begrepet: Final girl

«Begrepet» er en spalte der vi enkelt forklarer opprinnelsen og betydningen av et begrep knyttet til filmens verden.

Begrepet viser til en fenomen i skrekkfilmen der det tilsynelatende er et fellestrekk at en ensom jente/kvinne må stå mot massemorderen eller monsteret. Fellestrekk for alle «final girls» er at de er jomfruer, avholds og må sloss mot en maskulin overgriper. Motsatte trekk finner man hos alle de andre kvinnelige karakterene som drepes før «final girl»: de er seksuelt aktive og de drikker eller bruker narkotiske stoffer. Før filmens dramatiske sluttscene der «final girl» må trå til, er det som regel synspunktet til morderen vi får servert. Men når alt kommer til alt, skifter dette synspunktet fra den maskuline overgriperen til hans siste offer slik at hun gir et ansikt til voldens og terrorens virkning. Disse trekkene ble argumentert for av Carol J. Clover i boken Men, Women, and Chain Saws: Gender in Modern Horror Film. Boken og Clovers teorier ble ganske kjapt en suksess blant filmstudenter og er i dag en av de grunnleggende bøkene skrekkfilm-teoretikere støtter seg til.

Kjente eksempler på «final girls» finner man i Alien-- og Halloween-filmene. Eksemplet under er hentet fra traileren til Halloween fra 1978.