Begrepet: Time-lapse

A Clockwork Orange

«Begrepet» er en spalte der vi enkelt forklarer opprinnelsen og betydningen av et begrep knyttet til filmens verden.

Dessverre finnes ingen gode norske oversettelser til dette begrepet som blir benyttet oftere enn hva man skulle tro. Som begrepets navn tilsier, manipulerer man med tiden ved å ta færre bilder per sekund enn hva som er normalt for kinofilm og/eller video. Begrepet har sin opprinnelse i fotografiet, og man har mange eksempler på time-lapse fra fotografiets og filmens spede begynnelse. Disse fotografiene ble brukt til å studere dyrs og menneskers bevegelser, noe man ikke hadde klart å studere i slik detalj tidligere.

Ved å ta færre bilder per sekund, går det lengre tid mellom hvert bilde som blir tatt og man får da se en større forandring fra bilde til bilde enn hva man normalt ville se med det blotte øye eller med den normale bilder per sekund vi er vant til. Illustrasjonen under viser hvordan dette foregår.

En enkel illustrasjon som viser hvordan time-lapse fungerer.
En enkel illustrasjon som viser hvordan time-lapse fungerer. Den nederste tallrekka er den normale antall bilder per sekund, mens den øverste tar færre.

Noe beveger seg i tid fra punkt A til B. Den nederste tallrekken er hvor ofte et bilde blir avfotografert ved normal visning. Den øverste tallrekken har færre bilder per sekund og vi ser da at tiden mellom hvert bilde er betraktelig lengre enn i den nederste tallrekken. Spilles den øverste tallrekken av i samme fart som den nederste, vil man oppleve at tiden er komprimert ned og alt går fortere. Og jo større avstand mellom bildene i tid, jo fortere vil tiden oppleves å gå for tilskueren.

Effekten brukes gjerne i filmer når man trenger et symbol for å illustrere forbipasseringen av en lengre tidsperiode, men det er, som alle andre grep, ingen fasit eller blitt en standard. Et klassisk eksempel er når filmskapere trenger en kjapp overgang fra natt til dag (eller omvendt), og det løses ved å la solen gå kjapt ned i horisonten. På den måten har man komprimert ned tiden og tilskueren aksepterer at det er natt. Eksemplet under er hentet fra A Clockwork Orange og viser Alex og to jenter gjennomføre en trekant – i fortfilm – og symboliserer kanskje at sex for Alex er overfladisk og noe som skal gå kjapt isteden for med ømhet og kjærlighet slik vi er vant til på film.