Begrepet: Nuit américaine

«Begrepet» er en spalte der vi enkelt forklarer opprinnelsen og betydningen av et begrep knyttet til filmens verden.

Dette begrepet er også kjent som «day for night» og er en teknikk for å simulere natt på høylys dag. Ofte ble det benyttet et blått filter foran kameralinsa for å gi en illusjon av natt. Man kunne som regel se at alt faktisk var filmet i (sterkt) sollys til tross for dette, men man godtok som regel filmens premisser. De mer kompliserte måtene for å oppnå natt på høylys dag er å undereksponere innstillingen i etterkant og/eller benytte andre filmtyper beregnet på andre fargetemperaturer. Grunnen til at denne teknikken blir utnyttet er både fordi skuespiller- og filmstab kan dra nytten av å ikke jobbe midt på natta, og fordi man som oftest trenger lyskastere og generatorer som koster penger. Da er det billigere og mer arbeidsmiljøvennlig å gjøre alt i etterkant. Som navnet tilsier, ble dette sett på som et amerikansk fenomen. Blåstikket fant man i mange filmer, og det ble etter hvert en del av hvordan natt på film skulle se ut.

Eksemplet under er hentet fra Zack Snyders tegneserieadapsjon 300. Her ser vi hvordan fargefiltre og undereksponering gir oss illusjonen av natt; nuit américaine.