Begrepet: Buss-effekten

«Begrepet» er en spalte der vi enkelt forklarer opprinnelsen og betydningen av et begrep knyttet til filmens verden.

Begrepets navn stammer fra en amerikansk film, og det har blitt et meget populært grep særlig innen skrekkfilmen. Det hele går ut på å bygge opp spenningen i en scene for å så forløse denne på en helt annen måte enn hva publikum forventer. I filmen Cat People fra 1942 ser vi en scene der en ung kvinne tilsynelatende blir jaget nedover en gate, og hun ser hele tiden bak seg for å se om noen følger etter henne. Dette gjentar seg helt til scenen brytes med en skarp lyd og vi ser en buss stoppe foran henne. Som regel forventer publikum et utfall som er i et direkte årsaksforhold til hvordan scenen utvikler seg, og det naturlig her ville vært at den personen som fulgte etter henne klarte å ta henne igjen, men alt som skjer er at det kommer en buss.

Effekten av grepet er at publikum alltid sitter ytterst på kanten siden man aldri vet hva som er utfallet i disse scenene. Man opplever også utvilsomt en lettelse siden det viste seg å være noe annet enn det man kanskje fryktet mest. Buss-effekten ble brukt i tilnærmet tro kopi i Alien. Etter at det ukjente vesenet har sprengt seg ut fra John Hurts bryst, begynner mannskapet å lete etter det med en sensor som piper kjappere og kjappere når noe er i nærheten. Sensoren begynner kjapt å eskalere, og mannskapet forbereder seg på å fange monsteret. Scenen får en forløsning på samme måte som i Cat People ved at skipskatten freser stygt mot dem

Eksemplet under er fra Cat People og her ser vi hvor effekten har sitt navn fra.

(Takk til Ole Solbakken for tips!)