Begrepet: Meet cute

«Begrepet» er en spalte der vi enkelt forklarer opprinnelsen og betydningen av et begrep knyttet til filmens verden.

Begrepet «meet cute» er et narrativt grep man finner ofte i genrer som komedier og romantiske filmer, og er i bunn og grunn et tilfeldig møte mellom to personer som umiddelbart forelsker seg i hverandre. I nesten alle tilfeller av meet cute er det narrative hindringer i veien som gjør at de to forelskede ikke kan få hverandre med en gang. Hindringene kan eksempelvis være klasse- eller sosiale skiller, de skal reise fra hverandre, de har en partner fra før o.l. Hele filmen vies til disse narrative hindringene før de to personene kan vie sine liv til hverandres kjærlighet. I følge Wikipedia, stammer begrepet kanskje fra den amerikanske filmkritikeren Roger Ebert.

Man finner få filmer som har hindringer i form av raseskille, homofili eller fattigdom. Alt dette har en økonomisk grunn siden slike filmer ofte sikter seg inn mot nettopp den hvite, heteroseksuelle middelklassen. Eksemplet under er hentet fra traileren til animasjonsfilmen Wall-E. Her finner vi alle tegn på meet cute: et tilfeldig møte, sosiale skiller og påfølgende narrative hindringer.