Flashback: Picassos äventyr

 «Utan tvivel är man inte klok.»

-- Tage Danielsson

«Jag kom til Budapest härom året och det var en fantastisk upplevelse. Jag träffade folk överallt på gatan, fremför allt intellektuella, som sa: «Det är ju Picasso!» Det visade sig att Picassos äventyr hade gått på en biograf två år i sträck eller något sånt och sen visats varje år. Jag träffade folk som sa: «Ja, jag har bara sett den tio gånger. Jag missade de två sista åren.» Man såg Picasso. Man skulle se den. Ja, den var ett begrepp där.»

-- Gösta Ekman