Har skrevet 11 artikler

Søren Birkvad

Søren Birkvad (f. 1955) er dr. philos og førsteamanuensis i film- og fjernsynsvitenskap ved Avdeling for tv-utdannelse og filmvitenskap ved Høgskolen i Lillehammer. Han har siden 1978 skrevet om navnlig skandinavisk filmhistorie og film- og tv-dokumentarismen og er fast skribent i Morgenbladet.