The Snowman og Downsizing får tilskudd gjennom NFIs nye insentivordning

I en fersk pressemelding kan NFI fortelle at de gjennom den nye insentivordningen har vedtatt å tilby tilskudd til to filmer: The Snowman (aka Snømannen, regissert av Tomas Alfredson) og Downsizing (Alexander Payne). Disse blir dermed de aller første filmene som får muligheten til å ta imot et slikt tilskudd.

Insentivordningen er refusjonsbasert, og har som mål å bidra til at norsk kultur, historie og natur fremmes, gjennom et økt antall store internasjonale film- og serieproduksjoner i Norge. I tillegg til dette skal ordningen bidra til blant annet økt kunnskap og erfaring i den norske filmbransjen, samt økt internasjonalt samarbeid.

The Snowman er basert på kriminalromanen «Snømannen» av Jo Nesbø, og har fått tilbudt en tilskuddsramme på 40,5 millioner kroner. Som kjent for de fleste, er filmen, som har Michael Fassbender i hovedrollen, allerede under innspilling. (Ved siden av Oslo og Bergen, er også Rjukan en location i filmen).

Oscar-vinneren Alexander Paynes (Sideways, The Descendants) drømmeprosjekt Downsizing har fått tilbudt en tilskuddsramme på 4,5 millioner kroner. Filmen skal handle om en mann som innser at han vil få et bedre liv hvis han krymper seg selv. Det planlegges opptak i Bergen, i tillegg til flere kyst- og fjordscener – sannsynligvis fra andre områder på Vestlandet.

Stine Helgeland hos NFI uttaler seg om interessen for insentivordningen i dagens pressemelding:

NFI opplever at det er stor interesse for insentivordningen blant seriøse internasjonale og norske produsenter, noe som bekreftes av kvaliteten på søknadene i denne første runden med tildelinger. Ettersom ordningen har en begrenset ramme, har vi foretatt en vurdering og rangering av søknadene sett opp mot ordningens formål, og tildelt midlene ifølge rangeringslisten.

Vi har utarbeidet en evalueringsmetode som vi mener vil kunne fungere godt over flere år og tildelingsrunder, og som vil kunne ta høyde for at både norske og utenlandske produksjoner av internasjonalt format vil kunne oppnå tilskudd. I denne første søknadsrunden var det høy kvalitet på søknadene, men The Snowman skilte seg fra de andre først og fremst basert på produksjonens internasjonale markedspotensial og størrelsen og kvaliteten på budsjettandelen i Norge.

*

NFI mottok i alt fire søknader om tilskudd før fristen 21. januar i år.