Plaster på åpent sår – Kulturdepartementet tilbyr 11,2 mill. til festivaler og cinematek i 2014

I snart et år har det vært klart at livsgrunnlaget for norsk filmformidling står i fare. Det første kuttet kom mot de digitale cinematekene, som i år ble fratatt støtten fra Film & Kino. Bransjeorganisasjonen varslet i tillegg at det ville kuttes drastisk i støtten til festivaler og annen filmformidling. Debatten om disse kuttene har underveis også satt lys på den alvorlige mangelen på langsiktighet i filmpolitikken her til lands. Nå er det klart at Kulturdepartementet lover en midlertidig støttepakke for 2014 på 11,2 millioner kroner til festivaler og cinematek.

– Det var viktig for oss å lage en slik redningspakke nå, slik at vi unngår nedleggelse blant cinematekene. Både vi og bransjeaktørene vi har snakket med har innfunnet seg med at dette er en midlertid «her-og-nå»-løsning, som kan brukes frem mot en mer robust løsning i forbindelse med en ny stortingsmelding, sier statssekretær Mina Gerhardsen (Ap) i Kulturdepartementet til Montages.

7,5 millioner er tiltenkt filmfestivalene, mens 3,7 millioner skal gå til cinematekene utenfor Oslo. Cinemateket i Oslo er drevet av Norsk filminstitutt (NFI), som betyr at det finansieres statlig, og har dermed ikke lidd under kuttene som har rammet cinematekene Film & Kino har hatt ansvaret for. Ifølge Gerhardsen jobbes det nå med en helhetlig stortingsmelding om norsk filmkultur, som følge av den utviklingen som har skjedd særlig teknologisk de siste årene.

– DVD-salget vil antakeligvis ikke ta seg opp, så det jobbes med en alternativ finansieringsløsning. Én mulighet er penger satt av på statsbudsjettet, en annen er en avgift fra klikkefilm-salg. En klikkefilm-avgift er komplisert og krever i tilfelle tid, men de er i gang med noe slikt i Tyskland nå. Løsningen må uansett gagne norsk filmkultur.

"Living in Oblivion"

Gerhardsen understreker at formidling av film sees på som et viktig prioriteringsfelt i Kulturdepartementet og at fokus ikke bare skal være på filmproduksjon. Hun mener redningspakken er en konsekvens av cinematekene og filmfestivalenes nøkkelrolle i formidlingsleddet.

– Filmfestivalene har mulighet til å nå mange publikummere, med et bredt tilbud av ulike typer film. Det samme gjelder cinematekene, som gjennom sin kompetanse også kan samarbeide med andre kulturinstitusjoner, slik de allerede gjør i dag. Det kan for eksempel være snakk om en utstilling eller en visning av en eldre film i skolesammenheng, mener Gerhardsen.

Kulturdepartementets festivalstøtte på 7,5 millioner blir å regne som 2014-støtte. Med dette, en tidligere budsjettert støtte fra Film & Kino på 7,2 millioner kroner og den millionen som ble satt av til festivaler i sommer (som Film & Kino ønsker å bruke neste år) blir det ifølge Gerhardsen over 15 millioner til filmfestivalene det kommende året.

"The Player"

Det er Film & Kino som vil få ansvar for fordelingen av denne ferske støttepakken. Dermed blir det også deres avgjørelse hvorvidt noen av pengene skal gå til en gjenreisning av Torsdagsfilmen-prosjektet. Ifølge Gerhardsen vil det være rom for å sette av penger til et slikt samarbeid, sammenliknet med Torsdagsfilmen-støtten på 1,1 millioner som ble gitt i 2012.

Administrerende direktør Lene Løken i Film & Kino (som for øvrig trekker seg neste år) avventer å ta noen beslutning om støttefordelingen. Hun har ikke vært i kontakt med Kulturdepartementet og uttaler seg til Montages kun på bakgrunn av det hun har lest om forslaget i media.

– Det er veldig gledelig at Kulturdepartementet har gått inn for dette forslaget i statsbudsjettet – da kan de truede cinematekene og filmfestivalene begynne å planlegge normal virksomhet i 2014. Dette viser at departementet skjønner at en slik støtte er nødvendig.

Løken understreker at hun ikke har kjennskap til videre forslag i statsbudsjettet, og at hun derfor ikke har noen ytterligere uttalelser å komme med før dette foreligger.

"Femme Fatale"

Ole Petter Bakken, daglig leder for Cinemateket i Bergen, påpeker at de seks cinematekene i Norge utenfor Oslo har søkt om ulik, individuell støtte. Til sammen søkte disse cinematekene om seks millioner kroner, mens det nå altså er foreslått en samlet støtte på 3,7 millioner kroner.

– Det er forskjell på driften og dermed også på søknaden om midler. For eksempel driver cinemateket i Bergen sin egen kinosal 24 timer i døgnet, cinemateket i Tromsø er nært tilknyttet TIFF, mens cinemateket i Trondheim samarbeider tett med Kosmorama.

Bakken mener det er mange uavklarte spørsmål i det ferske forslaget og at man står på stedet hvil med tanke på at det fortsatt er Film & Kino som skal fordele pengene – ikke NFI, slik samtlige av aktørene selv har ønsket.

– Forslaget er en redningsbøye som hindrer oss fra å drukne. Og det er vanskelig å si noe om utfallet hvis vi får et regjeringsskifte. Olemic Thommesen (H) har uttalt sin støtte til en styrking av filmformidlingen i landet, men det er jo ikke gitt at noe slikt vil skje, sier Bakken.

Inntil den større stortingsmeldingen foreligger er det altså fortsatt uvisst hvem som skal ta ansvaret for en langsiktig filmformidling i Norge, foruten de sårt tiltrengte 2014-støttemidlene som Film & Kino nå eventuelt får ansvaret for å fordele. Som kunstig åndedrett er støttepakken uansett gode nyheter akkurat nå, slik at eksempelvis Amandusfestivalen ikke dør – og arrangeres til vinteren som vanlig.

Les vår komplette dekning av filmformidlingsdebatten fra det siste året.