FFS’10: Eget fond for ubemidlede filmnasjoner

I fjor skrev vi om Film fra sør sine ambisjoner om å opprette et eget fond for filmproduksjoner i sør. Her er et utdrag fra pressemeldingen festivalen sendte ut den gang:

Film fra Sør utfordrer Utenriks- og Kulturdepartementet til å gå sammen om finansieringen av et Sørfond i Norge. Etter modell av franske Fonds Sud Cinema (FSC) – som siden 1984 har støttet over 400 produksjoner fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Midtøsten, med gjennomsnittlig 1 million euro pr. produksjon.

Denne utfordringen ser nå ut til å ha blitt tatt på alvor fra statlig hold, og utviklingsminister Erik Solheim annonserte i dag opprettelsen av et nytt filmfond som skal støtte filmproduksjoner i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Fondet har ytringsfriheten som hovedfokus, og pengene skal først og fremst brukes til land som selv har begrensede muligheter for finansiering. Det finnes flere lignende fond rundt om i Europa, som dette er ment å supplere. Utenriksdepartementet og Kulturdepartementet forplikter seg til å bevilge to millioner kroner årlig, over en periode på fem år. Norsk filminstitutt og Film fra Sør er ansvarlige for fondets forvaltning.

Fra «Moloch Tropical»
Fra «Moloch Tropical»

Utviklingsministeren hadde selv dette å si om prosjektet: «Det finnes to hovedgrunner for å opprette dette fondet. For det første har filmen en nasjonsbyggende rolle. Dette spesielt for mange utviklingsland hvor grensene er trukket opp vilkårlig og på tvers av folkegrupper. I slike sammenhenger er kultur limet som holder en nasjon sammen. For det andre er film et mektig redskap for å sette ting på dagsorden, og ta opp nye problemstillinger. Dette fondet er ikke ment for kultur som støtter seg selv, men for produksjoner som bryter nytt land, og gjerne for dem som tar opp kontroversielle temaer. Vi ønsker å fremme disse produksjonene og har også et håp om at initiativet til slutt vil komme tilbake til og berike kulturen også i Norge».

Kunstnerisk leder i Film fra Sør, Lasse Skagen, fortalte at fondet skal støtte filmproduksjoner i land på Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). «- Jeg er veldig glad for at Sørfondet nå realiseres. Film fra Sør har gjennom mange år hatt en god samarbeidsplattform med Norsk filminstitutt, som dette er en naturlig utvidelse av. Det betyr mye for festivalens mulighet for å fortsette å være arena for møter mellom filmskapere og andre i filmbransjen. Vi ser frem til å utvikle det norske fondet. Ytringsfrihet vil bli en viktig tematikk for fondet, i den forstand at vi kan støtte produksjoner som på grunn av sitt budskap har vanskelig for å få finansiering i hjemlandet. Fondet gir oss anledning til fortsatt å knytte og forsterke kontakten med land i sør.» Statssekretær for Kulturdepartementet supplerer: «Det nye filmfondet er et utviklingsprosjekt med bred støtte i filmmiljøet. Vi håper fondet vil få positive ringvirkninger og gjøre norsk film bedre kjent også i utlandet.»

Film fra Sør presenterer i år som tidligere år, et eget program med filmer finansiert via ovennevnte Fonds Sud Cinéma, deriblant Gullpalme-vinner Uncle Boonmee som kan erindre sine tidligere liv. De andre titlene er Moloch Tropical, The Invisible eye, Bi, don`t be afraid, Nostalgia for the light og She, A Chinese.