Digital Storytelling: Colin Doncaster – What does stereoscopic film making mean for VFX?

Denne vårens utgave av Digital Storytelling, som for første gang ble avholdt i 2006, omhandlet temaet om visuelle effekters nye dimensjoner (visual effects – into new dimensions), og da med særlig fokus på den stereoskopiske filmen (3D) som har vært et særegent fenomen på kino de siste årene. Formålet med symposiumet er å dele kunnskap og erfaringer om hvordan visuelle effekter kan påvirke og forsterke filmfortellingen. Seminaret samler kloke hoder fra inn- og utland til foredrag, og har blitt et årlig samlingspunkt for den norske bransjen. Digital Storytelling tiltrekker seg ikke bare fagfolk innenfor visuelle effekter, men også filmarbeidere og -studenter fra både produksjonsdesign, foto og regi.

Montages er, som i fjor, mediepartner og vil gjøre et utvalg av årets presentasjoner tilgjengelige. I en rekke artikler, som vil bli publisert utover denne uken, vil vi presentere disse videoene slik at de som ikke var på seminaret likevel kan få med seg høydepunktene.

Colin Doncaster skulle opprinnelig holde foredraget «How will current trends in the industry effect how stories are told», men valgte etter hvert som han jobbet med foredraget å forandre tittelen til «What does stereoscopic film making mean for VFX? And how does that affect your production?». Han ser på hvordan kompleksitet og arbeidsmetoder påvirker kvaliteten på digitale effekter, og han tar utgangspunkt i Avatar for å illustrere sitt poeng.