Begrepet: Cut to the chase

Steve McQueen og hans legendariske bil

«Begrepet» er en spalte der vi enkelt forklarer opprinnelsen og betydningen av et begrep knyttet til filmens verden.

Begrepet angir et ønske om kondensering av en films handling. Siden en film er av begrenset lengde, bør man finne seg i korthet og si det man ønsker å si hurtig og effektivt. Originalt oppstod begrepet «cut to the chase» som en nødløsning for å bryte ut av en potensielt uløselig situasjon. Biljaktscener har som regel elementer som gjør at man, dog for et lite øyeblikk, glemmer filmens handling og fortaper seg selv i ren adrenalinrus. På det engelske språket, og da særlig i USA, har begrepet blitt hentet ut fra filmens verden og inn i dagligtalen der det betyr nesten det samme: kom til poenget!

Eksemplet under er hentet fra Bullit der Steve McQueen er midt i en herlig biljaktscene i San Francisco. Handlingen stopper opp under biljakten, men alt går tilbake til normalt rett etter at scenen slutter -- et kjennetegn for «cut to the chase».