Begrepet: Kuleshov-eksperimentet

Kuleshow-eksperimentet

«Begrepet» er en spalte der vi enkelt forklarer opprinnelsen og betydningen av et begrep knyttet til filmens verden.

Kuleshow-eksperimentetLev Kuleshov er kjent for det som i dag kalles «Kuleshov-eksperimentet» eller «Kuleshov-effekten». Den sovjetiske filmteoretikeren demonstrerte at tilskueren intuitivt ilegger en mening til sammenstillingen mellom to bilder – at det oppstår et tredje, mentalt bilde mellom de to kamerainnstillingene.

I ekseperimentet hans var én innstilling fast: ansiktet til en mann. For hver montasje med mannens ansikt og et annet klipp, mente publikum å kunne se følelsesmessige forskjeller i mannens ansikt, eksempelvis sorg, medfølelse, og glede. Eksperimentet sier mye om tilskuerposisjonen og hvor avgjørende montasjen er for hvordan ting tolkes.

*