Begrepet: Genre

«Begrepet» er en spalte der vi enkelt forklarer opprinnelsen og betydningen av et begrep knyttet til filmens verden.

Genre, eller sjanger, er en måte å kategorisere filmer ut fra narrative elementer. Slektskapet mellom de ulike elementene bestemmer i all hovedsak hvilken genre filmen tilhører. Eksempelvis har alle romantiske komedier større slektskap med liknende filmer enn genrene film noir og krigsfilmen. Dog er genre et løst begrep, og man finner ofte mange sammenfallende elementer på tvers av de ulike typene. Det er derfor vanskelig å kunne fastsette en gang for alle at en bestemt genre består av disse elementene. Man har, for eksempel, mockumentary som bryter mellom det som oftest oppfattes som et kraftig skille mellom fiksjon og dokumentar. Samtidig kan film noir og krigsfilmen ha elementer som likner på den romantiske komedien.

Genre tilknyttet enkeltpersoner har blitt en helt vanlig inndeling som brukes om filmskapere som anses som atueurer. Selv om de gjerne kan jobbe innenfor flere genretyper, kategoriseres i all hovedsak filmene først som person-genre. Alfred Hitchcock, David Lynch, Jim Jarmush m.fl. er eksempler på filmskapere som i seg selv har blitt en genretype til tross for at de kan jobbe innenfor fiksjon, dokumentar, western, film noir eller liknende.

Eksemplet under er hentet fra Hitchcocks Vertigo. Hitchcock-filmen er blitt en kjent begrep og en genre i seg selv.