Begrepet: Chroma key

«Begrepet» er en spalte der vi enkelt forklarer opprinnelsen og betydningen av et begrep knyttet til filmens verden.

Begrepet blir også ofte referert til som blue screen eller green screen, og er av de hyppigst brukte spesialeffektene innenfor både TV og film. Ved å benytte en ensfarget bakgrunn, eksempelvis grønn, kan man i etterproduksjonen fjerne kun denne fargen og legge inn noe annet, eksempelvis andre bakgrunner for å gjenskape en svunnen tid ved at to bilder settes sammen: det ene bildet er fra kamerainnstillingen med den grønne bakgrunnen og den andre legges inn som et datagenerert bilde.

Eksemplet under er hentet fra «behind the scenes» fra Max Manus. Her ser vi hvordan bruken av ensartete farger, i dette tilfellet grønn, brukes til å legge inn datagenererte bilder.