Begrepet: Kino-Pravda

«Begrepet» er en spalte der vi enkelt forklarer opprinnelsen og betydningen av et begrep knyttet til filmens verden.

Begrepet viser til en bestemt periode i Russisk filmhistorie etter revolusjonen i 1917. Bolsjevikene så hvordan filmmediet kunne brukes til propaganda, og de satte inn en god del ressurser for å fremme deres side av saken. Filmskaperen Dziga Vertov tok sitt kamera ut blant folk og filmet i vei for å fange inn «sannheten» gjennom et mekanisk, objektivt øye. Hele poenget med konseptet var å finne en dypere sannhet ved hjelp av små filmsnutter der vanlige mennesker holdt på med sine liv som ble klippet sammen for å gi en bestemt mening. Serien ble kalt «Kino-Pravda» (ofte oversatt som filmsannhet), etter partiavisen «Pravda» og ble vist som filmavis.

Ettermælet til Vertovs ideer om filmsannheten er det vi i dag oppfatter som dokumentarfilm. Mye av hans ideer til å hente sitt materiale fra virkeligheten (dog han ved enkelte anledninger regisserte noen få scener), har i dag blitt en av dokumentarens store grunnpilarer til tross for at vi synes de nå er litt naive. Eksemplet under er hentet fra Dziga Vertovs Mannen med filmkameraet som er en montasje av alt det Vertov stod for.