Begrepet: Grafisk likhet

2001: A Space Odyssey

«Begrepet» er en spalte der vi enkelt forklarer opprinnelsen og betydningen av et begrep knyttet til filmens verden.

Grafisk likhet (eng.: match cut eller graphic match) er et grep som går under kontinuitetsprinsippet. Det hele går ut på å gjøre overganger mellom to innstillinger så smertefrie for tilskueren som mulig. Ved klipp mellom innstillinger søker filmskaperen å holde øynene til tilskueren på samme sted. Hvis det ene klippet gjør at tilskueren ser øverst til venstre på skjermbildet vil det være naturlig å starte handlingen i neste klipp på samme sted. Hvis tilskueren hele tiden må «hoppe» rundt i bildet vil dette, i følge kontinuitetsprinsippet, fremmedgjøre han eller henne fra filmfortellingen.

Eksemplet er hentet fra Stanley Kubricks 2001: A Space Odyssey. Det klippes mellom to innstillinger ved å benytte grafisk likhet. Tilskuerens øyne følger beinet som menneskeapen slenger opp i luften. Kubrick klipper så til neste innstilling der romstasjonen er i samme posisjon som beinet i forrige innstilling.