Begrepet: Den fjerde veggen

Teatrets fire vegger: foran, bak, til venstre og til høyre. Veggen mot publikum kalles den fjerde veggen.

«Begrepet» er en spalte der vi enkelt forklarer opprinnelsen og betydningen av et begrep knyttet til filmens verden.

Begrepet er opprinnelig en teaterbetegnelse som ved flere anledninger kan overføres til filmen. Prinsippet går ut på at en teaterscene består av fire vegger: foran, bak, til venstre og til høyre for skuespillerne. Tre av disse er vegger som fysisk er til stede og er definert av teatrets oppbygging. Foran skuespillerne, scenekanten, eksisterer en fiksjonell vegg der den virkelige verden slutter og fiksjonens univers starter: den fjerde veggen. Akkurat som at karakterene i et skuespill ikke kan se gjennom veggene bak, til venstre eller til høyre for seg, kan de heller ikke se gjennom den fiksjonelle veggen foran seg mot publikum.

Når en av karakterene i et teaterstykke eller en film henvender seg direkte til publikum, kalles dette å bryte ned den fjerde veggen. Karakterene er klar over at publikum er tilstede, og publikum er klar over at dette er fiksjon. I motsetning til filmen kan teatret fremme toveiskommunikasjon mellom karakterer og publikum. Eksemplet er hentet fra Stephen Frears sin film High Fidelity fra 2000. John Cusack bryter ved flere anledninger den fjerde veggen ved å snakke direkte til publikum.