Begrepet: 180 grader-regelen

harry-met-sally-deli-560 2

«Begrepet» er en spalte der vi enkelt forklarer opprinnelsen og betydningen av et begrep knyttet til filmens verden.

I en scene dannes det en virtuell akse på 180° som kamera hele tiden må forholde seg til. Ut fra denne linjen dannes det så en halvsirkel hvor kameraene kan bevege seg fritt innenfor. Krysses aksen brytes regelen og man vil oppleve brudd i filmens kontinuitet. Et typisk eksempel på hvordan dette utføres er i dialogscener. Bildet ovenfor viser en samtale mellom person A og person B. Den sorte linjen definerer handlingens akse hvor man får to halvsirkler på hver side. Kamera 1, 2 og 3 skal filme samtalen og holde seg innenfor hva regelen tilsier. For å kunne opprettholde aksen, kan ingen av kameraene krysse over til det grå området uten at det blir et kontinuitetsbrudd.

180°-regelen
180°-regelen: Person A fører en samtale med person B. Kamera kan kun bevege seg fritt innenfir det hvite feltet. Det grå feltet vil gi et åpenbart kontinuitetsbrudd. Illustrasjon: Sivert Almvik.

Ved å filme slik vil det se ut som om person A og person B ser på hverandre når det klippes mellom kamera 1 og 3. Kamera 2 bekrefter med et oversiktsbilde den romlige posisjonen som er blitt bygget opp av kamera 1 og 3 ved å vise at de står ovenfor hverandre. Videoen under er hentet fra Rob Reiners When Harry met Sally fra 1989. Den kjente orgasmescenen viser hvordan 180°-regelen utføres i praksis.