Eksklusivt: Nymphomaniac lanseres på kino uten pornografiske scener – hardcore-versjon til Cannes

Please scroll down to the second half of this article to read the English version.

Forrige uke kunne vi presentere eksklusive detaljer om Lars von Triers erotiske epos Nymphomaniac. I dag kan vi bringe enda en nyhet om filmen. Kilder vi anser som pålitelige hevder at filmen som skal vises på kino i Danmark og Norge – henholdsvis i desember og januar – etter all sannsynlighet ikke blir den sagnomsuste hardcore-versjonen med pornografiske sex-scener, men en mildere softcore-variant. Hardcore-utgaven skal etter sigende nå «spares» til neste års Cannes-festival.

Cannes-festivalen, som har vist samtlige av Lars von Triers spillefilmer (med unntak av Direktøren for det hele), er visstnok svært sultne på Nymphomaniac, og har som kjent ønsket von Trier velkommen tilbake etter fadesen under pressekonferansen til Melancholia i 2011, som medførte at regissøren ble erklært persona non grata. Festivalledelsen var sannsynligvis svært skuffet da von Trier og kompani tidligere i år annonserte at filmen ikke ville bli klar til å vises i Cannes, selv om dette var en uttalt målsetning.

Men så ser det nå ut til å åpne seg et vindu for Cannes likevel. Våre kilder bekrefter at den allerede omdiskuterte hardcore-versjonen, der den nedre halvdelen av skuespillerne skal være digitalt byttet ut med kropper som tilhører pornoskuespillere, ikke skal gå på ordinær kino her hjemme til vinteren. Dette er oppsiktsvekkende, ettersom flere har tatt for gitt at softcore-versjonen utelukkende var ment for markeder utenfor Europa – som jo generelt er nokså liberale hva gjelder fremstillinger av sex på film.

Nymphomaniac

Det er her Cannes-festivalen etter sigende kommer inn i bildet. Ønsket om å vise filmen der er fortsatt sterkt, og det er visstnok nå muligheter for at premieren på Lars von Triers «usensurerte» versjon av Nymphomaniac vil holdes på Cannes-festivalen i 2014. Om filmen da vil delta i hovedkonkurransen vites ikke, men dette er lite trolig, ettersom filmen da allerede har blitt vist på kino i flere land, om enn ikke i samme versjon.

De som har gledet seg til å se auteuren gå fullstendig bananas med grafiske fremstillinger av sex må derfor smøre seg med en anelse mer tålmodighet, og det er ikke utenkelig at hardcore-versjonen til syvende og sist må oppleves på DVD og Blu-ray – og eventuelt på cinematekene – for dem som ikke har mulighet til å se den i Cannes (sett at denne planen blir fulgt av produsentene og festivalen – det er ennå ikke offentliggjort, og mye kan fremdeles endre seg).

Vi er på Montages gleder oss uansett like hemningsløst til å oppleve Lars von Triers verk – også i en mer bluferdig drakt. Selv om danskenes enfant terrible alltid ønsker å provosere, er det selve innholdet – det grenseoverskridende tankegodset, skuespillerinstruksjonen og visualiteten – som gjør at han lever opp til sin egen betegnelse: «The best director in the world».

Nymphomaniac har norsk premiere i januar 2014 og distribueres av Nordisk film.

Nymphomaniac

*

English version

Exclusive: Nymphomaniac to be theatrically released without pornographic scenes – Lars von Trier may return to Cannes with hardcore version in 2014

 

Last week Montages.no reported 10 exclusive new details about Lars von Trier‘s erotic epic Nymphomaniac. Today we can bring even more previously unknown news about the film. Sources close to the production whom we regard as reliable claim that the film that will be theatrically released in Denmark and Norway – respectively in December and January – will not be the already infamous hardcore version with pornographic sex scenes, but a milder softcore version. According to our sources, the hardcore version shall be «saved» for next year’s Cannes festival.

Having screened all of Lars von Trier‘s feature films (except The Boss of It All), the Cannes festival is reportedly very eager to show Nymphomaniac. It is already known that von Trier is welcome back after the unfortunate Melancholia press conference in 2011, after which the director was declared persona non grata. The festival organisers were probably very disappointed when von Trier and his team earlier this year announced that the film would not be ready for Cannes, although this was a stated goal.

Now sources say that the already controversial hardcore version, where the lower part of the actors is said to be digitally substituted with bodies of pornographic performers, will not be theatrically released in Denmark and Norway. This is quite sensational, since many have taken it for granted that the softcore version was exclusively intended for markets outside Europe – which is generally quite liberal in regards to sexual explicit material in films.

This is where the Cannes film festival enters the picture. The desire with them to screen the film there is obviously strong, and it is reportedly probable that the premiere of the “uncensored” hardcore version will take place during next year’s festival. Whether it will be screened in competition is unknown, but this is less likely since it has already been theatrically released in several countries, albeit not in the same version.

Everyone who has looked forward to see the auteur go completely berserk with graphic presentations of sex consequently has to be a bit more patient. It is not inconceivable that the hardcore version ultimately has to be experienced on DVD and Blu-ray – and possibly in a Cinematheque for the Nordic audience – for those who are unable to catch it in Cannes (given that this plan will be confirmed – it is still possible that the producers or the festival changes their mind).

In any case, we look forward, as unreservedly as before, to experience Lars von Trier‘s new work – also in more modest form. Even though the Danish enfant terrible always wants to provoke, it is the content itself – the groundbreaking concepts, the instruction of actors and the visuality – which make him live up to his own words: «The best director in the world».

Nymphomaniac will be theatrically released in Norway in January 2014 and is distributed by Nordisk film.

*

Lars von Trier