Begrepet: Kino-Glaz

«Begrepet» er en spalte der vi enkelt forklarer opprinnelsen og betydningen av et begrep knyttet til filmens verden.

Som med kino-pravda er dette begrepet en del av russisk filmhistorie og Dziga Vertov. Direkte oversatt betyr kino-glaz filmøye og henviser til det vi i dag finner som en naiv tanke: kameraets øye fanger opp ekte og objektive hendelser. Gjennom filmøyet søkte Vertov en sannhet basert på datidens industrielle og kjemiske nyvinninger. Kameraet er en maskin som uten følelser fanger opp ektheten gjennom optiske og mekaniske hendelser, for deretter å lagres latent på et lysfølsomt materiale som må gjennom kjemiske prosesser før det i hele tatt kan brukes til noe.

I am an eye. I am a mechanical eye. I, a machine, I am showing you a world, the likes of which only I can see.

Sitatet ovenfor tilskrives Dziga Vertov, og det hele faller inn under datidens fascinasjon for maskiner og konstruktivisme der kunsten skulle ha en sosial-politisk betydning (jf. kino-pravda). Eksemplet under er hentet fra Mannen med filmkameraet der filmøyet aktivt dokumenterer samfunnet for mennesket.