Begrepet: New Hollywood

«Begrepet» er en spalte der vi enkelt forklarer opprinnelsen og betydningen av et begrep knyttet til filmens verden.

Begrepet brukes for å beskrive Hollywood-filmen i etterkrigsårene og da særlig på slutten av 1960-tallet. Ved å bruke begrepet snakker man som regel om enten filmstil eller industri-aspektet. Grunnen til dette er for det første man mener å kunne se forskjeller i den filmatiske stilen før og etter, og man mener at dette har noe med at nye og unge krefter fikk slippe til etter de store gamle mesterne, og disse unge mennene (for det var i all hovedsak menn) tok inn over seg europeiske trender, særlig den franske nybølgen, og søkte generelt en god del inspirasjon utenfor det som en gang var det herskende prinsippet. Industriaspektet forandret seg etter at de store studioene ble tvunget til å selge eierskap i kinoer for å sikre konkurranse på markedet. Dermed var det ikke gitt at alle filmene produsert av et gitt studio hadde en lineær produksjonsmetode der en kinovisning var siste steg.

Hollywood er for kompleks til å kunne defineres som én bestemt ting, men man har likevel beholdt begrepet. Særlig når filmer som Bonnie & Clyde og Easy Rider omtales, og her ser man både hvordan stil og industri var i forandring: begge filmene har en helt annen rytme som følge av kjapp klipping mellom scener og hvordan filmene bygges opp. Vi ser at klassiske grep som etableringsbilder, grafisk likhet og andre grep fra kontinuitetsprinsippet som oftest er redusert eller ikke tatt hensyn til, historiene er mer «vågale» siden de følger kriminelle og folk med tvilsom moral, osv. og dette ble etter hvert essensen av New Hollywood.

Eksemplet under et hentet fra Bonnie & Clyde, og vi ser her den berømte sluttscenen. Klippingen er kjapp og stakkato, noe som for oss i dag ikke virker uvanlig eller fremmed, men som på den tiden var uvanlig i Hollwyood. Volden kjøres i saktefilm og den er, sett med datidens øyne, svært grov. Og det er i tillegg påfallende at selv om Bonnie og Clyde var hensynsløse kriminelle mordere, så favoriserer filmens historie de to i forhold til politivesenet og autoritetsfigurer generelt.