Filmfrelst #550: Fysisk format – Robert Altmans Images (1972)

I denne Filmfrelst-episoden presenterer vi et nytt kapittel i serien Fysisk format, og i samtalen nedenfor tar vi for oss én spesifikk utgivelse: Arrow sin restaurerte utgave av Robert Altmans Images (1972) på Blu-ray.

Under etiketten Fysisk format setter vi fokus på utgivelser av film på fysisk format, og diskuterer kulturen rundt de mange håndfaste objektene som så lenge har vært et av filmformidlingens viktigste redskap. I første utgave besøkte vi Los Angeles, deretter så vi nærmere på Nasjonalbibliotekets utgivelser av norske klassikere og presenterte et reisebrev fra Tokyos mangfoldige verden av fysiske formater.

Nå er vårt panel «på hjemmebane» i sine respektive filmsamlinger, og konseptet for denne episoden er å plukke ut ett videogram og diskutere utgivelsen i detalj. Valget falt altså på britiske Arrow sin Blu-ray av Robert Altmans Images, og vi snakker om alt fra formgivning, ekstramateriale, restaureringskvalitet, og selvfølgelig også selve filmen. (Mer info også på Arrows egen presentasjonsside for Images-utgivelsen.)

Ved mikrofonene sitter Karsten Meinich og Lars Ole Kristiansen.

God lytting!