artikler om

En due satt på en gren og funderte over tilværelsen

Roy Andersson, 2014