Kvinnelige filmskapere dominerer i første runde av talentutviklingsprogrammet FilmLab Norge

Montages har gleden av å presentere deltagerne til første runde av talentutviklingsprogrammet FilmLab Norge. Blant 41 innsendte bidrag er det valgt ut fire spillefilmprosjekter, og hele 9 av 11 deltakere tilknyttet disse filmene er kvinner.

FilmLab er nytt nasjonalt talentutviklingsprogram for unge talenter på vei inn i filmbransjen, mellom endt utdanning og profesjonelt virke, og er støttet av blant Talent Norge og Nordisk Film Fonden. Formålet er å tydeliggjøre deltakernes fortellerstemme og styrke talentenes kobling til bransjen.

For å delta i programmet må man søke seg inn som et team bestående av maksimum tre, minimum to, bestående av regissør, manusforfatter og produsent, eller regi/manus og produsent. Programmet har plass til fire team, og av de i alt 41 innsendte bidragene ble det utarbeidet en shortlist med de ti prosjektene med størst potensiale.

Blant disse er det nå valgt ut fire spillefilmprosjekter som skal videreutvikles gjennom såkalte «utviklingslaboratorier». Hvert av de fire teamene skal også produsere en kortfilm basert på prosjektet de søker seg inn med. Altså er det slik at man søker seg inn i programmet med et lengre prosjekt og gjennom FilmLab-prosessen produserer en kortfilm som springer ut av dette (som uvegerlig innebærer en videreutvikling av spillefilmprosjektet).

Bildet er hentet fra musikkvideoen «Quaaludes», regissert av Thea Hvistendal, som er representert
Bildet er hentet fra musikkvideoen «Quaaludes», regissert av Thea Hvistendal, som er representert i FilmLab med prosjektet «Syden». Foto: Pål Ulvik Rokseth.

*

Fire prosjekter

Dette er de utvalgte teamene og prosjektene:

Guds bibliotek, regi og manus: Stian Hafstad, produsent: Ina Remme

Slem, regi: Johanna Pyykkö, manus: Jørgen Færøy Flasnes, produsent: Elisa Fernanda Pirir

Spesialjegerne, regi: Ingrid Stenersen, manus: Ulrikke Benestad, produsent: Stine Blichfeldt

Syden, regi: Thea Hvistendahl, manus: Sofia Lersol Lund, produsent: Andrea B. Ottmar

«Utgangspunktet for vurderingen har vært å finne prosjektene og teamene med størst potensiale», forteller initiativtakerne Marit Bakken, Terje André Nymark, Kirsten Bonnén Rask og Anders Fristad Rudolph i FilmLab. «Vi har også skjelet til variasjon i forhold til geografisk tilhørighet, type prosjekt og kjønn. I siste runde valgte vi de fire prosjektene vi mente var de aller beste – og ettersom kjønnsbalansen er som den er i norsk film, er det morsomt og oppsiktsvekkende at over 80% av deltakerne er kvinner. Kjønnsbalansen var rimelig jevn blant de 41 prosjektsøknadene vi mottok.»

Det er gledelig at en slik satsning umiddelbart har tiltrukket seg talentfulle, kvinnelige filmarbeidere; for eksempel er samtlige av de fire produsentene kvinner – hvilket må sies å være oppsiktsvekkende.

Programmet baserer seg på en type samarbeidsmodell som er utbredt på filmskoler (for eksempel Den norske filmskolen i Lillehammer), men som trenger gode rammer for å kunne videreføres. At FilmLab krever at filmarbeiderne søker som små, tett sammensveisede team, underbygger et ønske om klarhet i visjonen i prosjektene, og en målsetning om å bevare den personlige stemmen.

Bildet er hentet fra «Vill Mark» av Thea Hvistendahl, som er representert i FilmLab med prosjektet «Syden».
Bildet er hentet fra kortfilmen «Vill Mark» av Thea Hvistendahl, som er representert i FilmLab med prosjektet «Syden». Foto: Jakob Ingimundarson.

*

«Et fantastisk initiativ»

FilmLab gjennomføres av Mediefabrikken, Filmveksthuset Tvibit, Sørnorsk Filmsenter og Midtnorsk filmsenter i samarbeid med de øvrige regionale filmsentrene.

Talentprogrammet finansieres av Talent Norge sammen med Bergesenstiftelsen, Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge, Cultiva og Nordisk Film Fonden. FilmLab er Talent Norges første satsing innen filmfeltet.

Hanna Sohlberg er leder for talentutvikling og konsulent for fiksjon og utvikling ved Film i Skåne, samt prosessleder for det svenske debutantprogrammet Pure Fiction. I en lengre kommentar fremkommer det at hun er svært entusiastisk til satsningen:

Det var mycket intressant och inspirerande att ta del av projekten som sökte till FilmLab Norway. Projekten och teamen bakom visar på mycket hög kvalitet. Projekten i sin helhet var mindre experimentella än förväntat, men angelägna ämnen, solida historier och stora frågor speglar projekten. Kreatörerna visar på en mognad där historierna tas på allvar, där djupa känslor får utrymme och det personliga berättandet får lov att vara i fokus.

Många historier utforskar unga människors utveckling, vilket är spännande då många av filmskaparna är unga och kan ta med sig sina egna nära erfarenheter in i projekten. Många kvinnliga huvudkaraktärer förekom också, vilket kan ha sitt ursprung i att flera av projekten hade kvinnliga initiativtagare. Som svensk känns det fantastiskt att även Norge visar på så många talangfulla kvinnliga filmskapare!

FilmLab öppnar upp för möjligheten att ansöka i team, vilket också gav avtryck i ansökningarna. Det var tydligt att kreatörerna valt varandra på konstnärlig grund och inte på grund av ekonomiska konstruktioner och att de önskar utveckla sin egen kompetens och projekt tillsammans. Teamen visar på en stor nyfikenhet och mångsidig kunskap tillsammans. Eftersom ansökan skulle beskriva ett projekt i utveckling, och inte fokusera på finansiering, upplevde jag det som att de sökande också vågade vara sårbara, inte behövde leverera rätt svar och därmed kunde visa på sin fulla utvecklingspotential.

Jag tycker att FilmLab Norway är ett fantastiskt initiativ som kan föra nästa generations filmskapare i Norge framåt med stora kliv. Jag följer gärna FilmLab, projekten och filmskaparna med stor nyfikenhet och ser det som en inspiration för Sverige att ta efter.

*

Montages vil følge talentutviklingprogrammet tett fremover, og har stor tro på at denne satsningen kan bidra til å forminske avstanden mellom nyutdannede filmskapere og de etablerte i bransjen, samt legge til rette for at filmskaperne får den kunstneriske friheten de fortjener.

Les mer om teamene og prosjektene på Filmports hjemmsider.