Norsk studentfilmfestival vil synliggjøre potensialet hos unge regissører

I dag kaster tredje utgave av Norsk studentfilmfestival loss. Vi har tatt en prat med Olav Friisberg Larssen og Endre Solhjem Knutsen, som deler rollene som festivalsjef og programansvarlig. Festivalen finner sted ved Kulturhuset Banken i Lillehammer, og varer til og med lørdag (28. september).

Olav studerer lyd ved dokumentarfilmproduksjon-linjen på Høgskolen i Lillehammer, og er sjef for festivalen for andre år på rad. Endre studerer kulturprosjektledelse samme sted, og har tidligere erfaring fra en rekke kulturarrangementer i Lillehammer og Bergen.

De to kulturengasjerte studentene og resten av gjengen bak Norsk studentfilmfestival kan i år tilby et variert hovedprogram med filmer fra ulike utdanningsinstitusjoner for film- og fjernsynsfag i Norge, samt noen bidrag fra utlandet. I juryen for årets hovedprogram finner vi Søren Birkvad, førsteamanuensis ved i film- og fjernsynsvitenskap ved Høgskolen i Lillehammer, jazzmusiker og komponist Gaute Storaas og klipper Pål Gengenbach (O’ Horten, Budbringeren). (Les mer om festivalens program på www.studentfilmfestival.no.)

Undertegnede var selv med på å starte opp Norsk studentfilmfestival i 2011.

*

Norsk Studentfilmfestival er jo en svært ung festival. Kan dere fortelle litt om festivalens historie og hva som er formålet med festivalen?

E og O: Festivalen ble startet av studenter ved Høgskolen i Lillehammer og Den norske filmskolen i 2011. Studenter fra flere ulike studieretninger er involvert, men de fleste hører til under kulturprosjektledelse og ulike TV- og filmfag.

Formålet med festivalen er å skape et møtested for filmstudenter og andre filminteresserte fra hele landet. Vi vil synliggjøre det potensialet som finnes hos unge norske filmskapere og hvilken betydning de kan ha for den norske filmbransjen i fremtiden. Vi tror at markedet for en slik festival absolutt er til stede. Det er forhåpentligvis også interessant for bransjen at et slikt tilbud finnes.

Hvordan påvirker det festivalen at den så å si utelukkende drives av studenter? Medfører ikke dette til at man årlig må danne nytt styre, hvilket det er lett å forestille seg kan være problematisk. Ulike mennesker har jo ofte ulike visjoner og mål.   

O: Jo, det er vanskelig for hvert nye styre i oppstartsfasen, og det medfører litt ekstra arbeid med å videreføre den kunnskapen vi har opparbeidet oss til de som tar over stafettpinnen. Jeg tror overgangsprosessen mellom styrene blir noe enklere for hvert år som går i takt med at festivalens visjoner og profil tydeligere.

E: Det er også dette som gjør det morsomt å arrangere en slik type festival. Den kan sies å være langt mer organisk enn store festivaler med fast ansatte, og kan forandres litt etter litt for hvert år som går. Slik må det nesten være for en så liten festival. Den er jo også et sted hvor studenter og frivillige kan få bryne seg på litt andre oppgave enn å koke kaffe og dele ut flyers – oppgaver studenter fort ender opp med ved å jobbe for større og mer etablerte festivaler.

Tross slike utfordringer tror jeg visjonene til de som først startet arbeidet med Norsk Studentfilmfestival blir ivaretatt. Vi jobber strategisk med at festivalen skal utvikles og forbedres, men vi har ikke ambisjoner om at dette skal bli en «profesjonell» festival med det første.

Endre Solhjem Knutsen (v) og Olav Friisberg Larssen (h) samarbeider om rollene som sjef og programansvarlig under årets utgave av Norsk Studentfilmfestival
Endre Solhjem Knutsen (v) og Olav Friisberg Larssen (h) samarbeider om rollene som sjef og programansvarlig under årets utgave av Norsk Studentfilmfestival.

Å sy sammen selve programmet står sentralt i arbeidet med festivalen. Hvordan har dere tatt fatt på denne oppgaven? Er det en festival utelukkende for norske studentfilmer, eller står dørene åpne for internasjonale bidrag?

O: Det å utarbeide et program er en vanskelig og tidkrevende prosess når det kommer inn så mange bidrag som vi har fått inn i år. Vi har satt en utvelgelseskomité til å plukke ut filmer til hovedprogrammet, som vil bestå av totalt 21 filmer. I år åpnet vi også opp for internasjonale bidrag, og har mottatt filmer fra blant annet Finland, Tyskland, Mexico og India.

E: Det var også viktig for oss å ha med annet enn bare studentfilmer, og vi bestemte oss tidlig for å ha et variert program. Derfor har vi inkludert foredrag med blant annet Erik Poppe og Ravn Wikhaug. I tillegg står også stumfilmkonsert til Carl Theodor Dreyers Jeanne d’Arc med Ugress, samt underholdning i form av konserter og DJ-er på programmet. Vi håper et allsidig program kan bidra til å gi en god festivalopplevelse for et sammensatt publikum.

Hvorfor har dere åpnet opp for internasjonale bidrag når dere tidligere har sagt at dere «Vi vil synliggjøre det potensialet som finnes hos unge norske filmskapere (…)»? 

E: Slik festivalen er nå henvender vi oss i all hovedsak til et nasjonalt marked. Likevel tror jeg Norsk studentfilmfestival har potensial til å bli en større og delvis internasjonal festival i fremtiden. Dette er en måte å sakte, men sikkert utvide vårt marked på. Vi har ikke hatt kapasitet til å gjøre en storstilt satsning på dette i år, men vi synes det er morsomt å vise litt internasjonal film. Dessuten tenker vi at dette er interessant for publikum.

Jeg synes ikke det ligger noen selvmotsigelser i det å åpne for internasjonale bidrag, selv om et av våre viktigste mål er synliggjøring av norske filmstudenter. Det kan heller anses som et morsomt eksperiment.

Hvem består utvelgelseskomiteen av? Har dere noen tanker rundt sammensetningen, og hvordan foregår selve utvelgelsen av filmene?

O: Utvelgelseskomiteen består av to personer fra styret, samt tre studenter fra film- og fjernsynsvitenskap. Selve utvelgelsen går ut på at samtlige av komitémedlemmene ser filmene og rangerer dem etter poeng. Siste «finish» gjøres gjennom omfattende diskusjoner innad i komiteen.

E: Ettersom dette er en studentfilmfestival er det et bevisst valg fra vår side at det er studenter som tar seg av utvelgelsen.

Hvilket inntrykk har dere fått av årets bidrag? Hvordan står det til med studentfilmen, produksjonsmessig og kunstnerisk? Ser dere noen markante tendenser, eller bærer filmene preg av å være ulike?

E: En tendens, om det kan sies å være det, er at mange filmer er meget godt teknisk gjennomført. Det virker som om det er mange håndverksmessig dyktige unge filmskapere der ute. Når det gjelder historiene som fortelles ser vi derimot store variasjoner.

O: Vi har mye forskjellige å by på; alt fra animert dokumentarfilm til skrekk og musikkvideo. Jeg mener årets filmer jevnt over holder et høyt nivå.

Bilde fra «Pig and Aspic » (Silje Dahl [Westerdals], 2013) som deltar i årets hovedprogram under festivalen
Bilde fra «Pig and Aspic » (Silje Dahl, Westerdals, 2013) som deltar i årets hovedprogram under festivalen.
Over til de mer administrative aspektene ved festivalen. Festivaler er som oftest avhengig av pengestøtte for å overleve. Hvordan er dere organisert økonomisk, og hvor avhengig er dere av økonomisk støtte?

O: Selv om festivalen er non profit er vi avhengig av sponsorer for at hjulene skal gå rundt. Oppland fylkeskommune, som er vår faste hovedsponsor, har gitt oss støtte siden oppstarten i 2011. Vi har også vært i dialog med fylkeskommunen angående en mer omfattende støtteordning, som vil fordeles over tre år. En slik vil være avhengig av et mer stabilt styre. Før vi kan se mer realistisk på dette må vi derfor omstrukturere styreordningen og få inn noen som kan sitte som ansvarlige over flere år.

En mulig løsning kunne vært om vi fikk engasjert noen som har jobbet med festivalen tidligere, en fra Filmbanken i Lillehammer, en fra Høgskolen i Lillehammer og en fra Amandus-festivalen. Et slikt styre kan legge tydelige retningslinjer for hvordan festivalen drives, samtidig som studentene fortsatt kan stå for den daglige driften.

I tillegg til de økonomiske rammebetingelsene er samarbeidspartnere essensielle for å arrangere en god festival. Hvem er deres samarbeidspartnere, og hvilken rolle spiller de for festivalen?

O og E: I år samarbeider vi med flere studentorganisasjoner ved Høgskolen, som blant annet Lillehammer filmklubb og Kultur- og samfunnsutvalget, som begge bidrar aktivt med arrangementer før og under festivalen.

Vi har også en god dialog med Bergen internasjonale filmfestival (BIFF).

Hvorfor samarbeider dere ikke med Amandusfestivalen?

O: Det ingen spesiell grunn til at vi ikke har et samarbeid med Amandusfestivalen. Kanskje neste års styre vil ta initiativ til dette?

E: Potensialet for å utvikle gode samarbeid med flere ulike aktører er absolutt til stedet. Dette er en utfordring Norsk Studentfilmfestival bør jobbe mye med i fremtiden. Samtidig er det, som tidligere nevnt, en ung festival, og mye står uprøvd. Vi tar i mot tips og tilbakemeldinger, og er veldig åpne for samarbeid med ulike typer aktører – også Amandus.

Bilde fra festivalens debutår (2011) på Fabrikken, før den senere har flyttet seg til Kulturhuset Banken
Bilde fra festivalens debutår (2011) på Fabrikken, før den senere har flyttet seg til Kulturhuset Banken.

I 2011 eksisterte det et samarbeid mellom festivalen og Høgskolen i Lillehammer, og enkelte personligheter ved TVF-avdelingen fungerte som mentorer. Er dette fortsatt tilfelle?

O: Vi har fortsatt et tett samarbeid med Høgskolen, men på en annen måte. I år arrangerer for eksempel TVF-avdelingen bransjedager (torsdag 26. september fra 10:00-13:30 og fredag 27. september fra 10:00-15:00), hvor det blant annet vil bli foredrag av Kjell Eriksen fra Videomaker, Lars Løge fra Flimmer Film, samt Eirik Solheim og Jon Ståle Carlsen fra NRK BETA.

E: I tillegg er Søren Birkvad, førsteamanuensis ved film- og fjernsynsvitenskap, med i årets jury.

Hvordan ser dere for dere fremtiden til Norsk studentfilmfestival?

O: Festivalen har et potensial til å bli en internasjonal studentfilmfestival, men det er og blir en utfordring at styret byttes ut hvert år. En omstrukturering må nok til for at festivalen skal ha mulighet til å løfte seg opp på et slikt nivå.

E: Det er absolutt vekstmuligheter, og jeg tror det finnes et godt marked for en slik festival. Likevel er det ikke noe mål i seg selv å bli så store som mulig. Jeg mener det er viktig at festivalen også i fremtiden skal være drevet av studenter. Det ligger nok en del begrensinger i denne styreformen, men det tilføyer festivalen sjarme og relevans. Jeg tror man bør legge stein for stein istedenfor å ha et skyhøyt ambisjonsnivå.

Helt til slutt. Har dere noe spesielt i ermet for årets utgave av festivalen?

O og E: Som tidligere nevnt har vi booket inn Ugress, i samarbeid med Lillehammer Filmklubb. Vi kan skryte av gode og interessante filmer på programmet, samt flott underholdning – også utenfor kinosalene. I tillegg samarbeider vi med Høgskolens bransjedager for første gang.

*

Vi ønsker Norsk Studentfilmfestival hell og lykke på veien videre, og ikke minst med gjennomføringen av årets festival.