Samlet bransje ønsker økt fokus på kvinner

Filmbransjen er akterutseilt i forhold til samfunnet forøvrig. Det mener en samlet filmbransje som i dag overleverte rapporten Ta alle talentene i bruk til kulturminister Anniken Huitfeldt. Snart håper bransjen at publikum kan se frem til et mer variert og spennende filmtilbud og filmarbeidere et arbeidsmarked med større balanse mellom kjønnene. Du kan laste ned rapporten via denne linken.

– Spillefilmbransjen er akterutseilt i forhold til samfunnet for øvrig. Mange av oss opplever å leve i en relativt likestilt virkelighet. Dette gjenspeiles ikke i vår bransje, verken i historiene som fortelles på lerretet eller i fordeling av kvinner og menn bak kamera, sier dramatiker Siri Senje fra Bransjerådet. – Historiene er for like. Bransjen er ekstremt mannsdominert. Slik har det vært i årevis. Og det har vi fått mye kritikk for. På tross av rapporter og utredninger har intet skjedd. Dette kan vi ikke være bekjent av lengre. Utredningenes tid er forbi. Nå er det tid for handling! Vi er overbevist om at flere talenter må løftes frem for å øke kreativiteten i bransjen og gi publikum et mer variert og spennende norsk filmtilbud, sier Senje.

– Rapporten er nok et lite skritt for kjønnsbalansen i samfunnet generelt, men kan bli et stort skritt for bransjen hvis tiltakene gjennomføres, sier produsent Dag Alveberg fra Norske film- og tv-produsenters forening. Vi har jobbet med dette i flere måneder og så vidt jeg kan huske er det første gang samtlige faggrupper i bransjen har stått sammen om så vesentlige tiltak som denne rapporten inneholder. Vårt hovedfokus har vært å utvikle tiltak tilpasset allerede eksisterende ordninger og prosesser, ikke særtiltak som fastholder et kunstig kjønnsskille.  Dette håper jeg vi har klart. Vi er klar over at noen av forslagene kan være utfordrende i forhold til gjeldende lovverk, men jeg tror likevel dette er riktig vei å gå i forhold til de målene vi har satt oss om en bedre kjønnsbalanse i vår bransje.

Ellen Dorrit Petersen i «Iskyss» (2008, Jensen)
Ellen Dorrit Petersen i «Iskyss» (2008, Jensen)

2009 har på mange måter vært et kvinnenes år i Hollywood, noe jeg blant annet skrev om i saken blir 2010 kvinnenes Oscar-år? Om man videre ser på de mer kommersielle sider som de 50 mest besøkte filmene i 2009, preges listen av titler med kvinnelige stjerner som Meryl Streep i Julie & Julia, Katherine Heigl i The Ugly Truth, samt ikke minst Sandra Bullocks i de to kjempesuksessene The Proposal og The Blind Side fremfor filmer med mannlige superstjerner i hovedrollene. Også her hjemme viste fjoråret antydning til endring, med Sara Johnsens Upperdog og Margreth Olins Engelen som årets to vel mest omtalte filmer. – Innenfor norsk TV-drama kan man oppleve tilsvarende. Vi så det med Himmelblå og nå sist med Marit Moum Aunes Harry & Charles på NRK sier leder av Norsk Skuespillerforbund Agnete Haaland. – Filmer med sterke kvinnelige karakterer og kvinner bak kamera vinner både publikum og kritikere. Tiden er overmoden. Vi er overbevist om at publikum vil hilse et bredere filmtilbud velkommen, også på norske kinoer.

Vår skribent Oda har gjort flere saker på kvinner & film her på Montages, deriblant dekket hun Film fra sør sitt seminar om kvinner i film, og har også intervjuet filmfeministen Debra Zimmerman om kvinners og menns forskjellige blikk på film.