The Ramones‘ historie blir film

Lydverket forteller at historien om The Ramones blir film. Det er Fox Searchlight som har gjort opsjon på manuset basert på Joey Ramones-biografien I slept with Joey Ramone. Produsent Rory Rosgarten kjøpte rettighetene til biografien tilbake i 2006, og har arbeidet på en adaptasjon siden. Han har også klartert samtlige av rettighetene til gruppas låter for bruk i filmen.