Vil Ang Lee og Angelina Jolie forenes med Cleopatra?

Produsent Scott Rudins mye omtalte Cleopatra-prosjekt har gått mange runder i Hollywood, og både James Cameron og David Fincher har vært tilknyttet prosjektet, for så å trekke seg stille unna.

Manuskriptet er opprinnelig skrevet av Brian Helgeland, og har senere gjennomgått et restaureringsarbeide av (den redselsfullt ujevne) Eric Roth. Angelina Jolie har lenge vært tiltenkt tittelrollen, og selveste Ang Lee – kinoaktuell med Historien om Pi – later nå til å være interessert i å regissere filmen. På Palm Springs International Film Festival bekreftet den uttalte «anti-auteuren» Lee at han leser manuskriptet: “It just feels right to me after all the other types of films I’ve done. What does it have in common with any of them? They’re all totally different! That’s what makes this perfect.”

Produsent Rudin bedyrer at denne versjonen av Cleopatra er noe helt annet enn hva vi har sett tidligere: “It is a completely revisionist Cleopatra, a much more grown-up sophisticated version. She’s not a sex kitten, she’s a politician, strategist, warrior. In the Joseph Mankiewicz movie, Elizabeth Taylor is a seductress, but the histories of Cleopatra have been written by men. This is the first to be written by a woman. It felt like such a blow-the-doors-off-the-hinges idea of how to tell it, impossible to resist.”

Blir dette et kunsterisk vitalt prosjekt, eller et klassisk eksempel på at evighetsprosjekter hører hjemme i roteskuffen? Bør Ang Lee – som gjerne bruker svært lang tid på filmene sine – investere flere år i dette? Det vil bare tiden vise oss.

Kilde: The Film Stage