Filmkritikerprisen til Erik Poppe

Erik Poppe ble i dag tildelt Filmkritikerprisen for deUSYNLIGE. Filmen ble mottatt med stående applaus og strålende kritikker under filmfestivalen i Haugesund i fjor, og prisen føyer seg inn i en lang rekke priser filmen har fått siden premieren. Norsk filmkritikerlag deler hvert år ut Filmkritikerprisen for fjorårets beste norske langfilm. Prisen ble innstiftet allerede i 1948 og ble utdelt første gang i 1950. Da til Arne Skouen for Gategutter. Prisen deles kun ut dersom laget finner en verdig vinner. Blant tidligere vinner er Ivo Caprino, Wenche Foss, Svend Wam, Bjørn Sundquist, Vibeke Løkkeberg, Anja Breien, Knut Erik Jensen, Eva Isaksen, Hilde Heier, Bent Hamer, Pål Jackman og Sara Johnsen.