Trailer til japansk remake av Sideways

Ikke bare henter Hollywood sine historier fra andres originalberetninger; nå sprer de også ut sine egne. I våres ble det kjent at det japanske produksjonsselskapet Fuji TV skulle samarbeide med 20th Century Fox om å lage en ny versjon av Sideways, den amerikanske indiekomedien som ble Oscar-nominert for beste film i 2005. I artikkelen hos NYTimes forklares fenomenet grundig, bl.a. med et blikk på med den stadig mer globale filmbransjen:

As film industries in China, Russia, Japan and India have grown exponentially, particularly when it comes to homegrown fare, United States studios have taken the phrase “Think globally, act locally” to heart. Nearly every studio has set up an international operation for producing and distributing original movies made in local languages. Now a handful of those studios are scouring their catalogs, seeking films (box-office smashes and middling performers alike) to remake for new audiences.

Og nå er den japanske Sideways, som også foregår i California, ferdig innspilt. En trailer for prosjektet har dukket opp på YouTube, hvor flere scener identiske med originalens er prominent plassert. Akkurat slik Hollywood gjør det selv, hver gang et ikke-engelskspråklig filmverk lages på nytt i deres drakt. Verden blir definitivt mindre og mindre.