- Montages - https://montages.no -

Montages.no

Trusselen mot norsk filmkultur øker – Film & Kino kutter all støtte til filmtiltak

Av Sveinung Wålengen , 3. juni 2014 i Artikler

Det er over halvannet år [1] siden Film & Kino [2] varslet at de ikke lenger hadde budsjett til å ta ansvar for filmformidlingstiltak i Norge, og ytret et ønske om at også cinematekene utenfor Oslo skulle bli tatt hånd om av Norsk filminstitutt [3], og dermed bli en statlig oppgave. Foruten cinematekene ville blant annet landets filmfestivaler bli hardt rammet av de dramatiske kuttene.

Like før stortingsvalget i september i fjor [4] lovet Kulturdepartementet en midlertidig støttepakke for 2014 på 11,2 millioner kroner til filmfestivaler og cinematek; en gledelig nyhet, som likevel måtte betegnes som midlertidig og en form for kunstig åndedrett. Det har ikke vært ønskelig fra departementet sin side å ta over ansvaret for norsk filmformidling, og man venter fortsatt på et klart svar om hvilken grad av ansvar det offentlige skal ha for norsk filmkulturs levekår.

I forbindelse med Film & Kino-landsmøtet denne uken kom den uungåelige beskjeden: bransjeorganisasjonen ser seg nå nødt til å kutte all støtte til cinematek, filmfestivaler og Den kulturelle skolesekken. I en pressemelding fortelles det om et kutt i festivalstøtte på 10,5 millioner kroner, mens støtten til cinematekene og Den kulturelle skolesekken ble redusert med henholdsvis 3,7 og 3 millioner kroner.

Ifølge Klassekampen [5]er det ventet at inntektene fra videoavgiften – som har vært hovedinntektskilden til Film & Kino – vil bli redusert til 38 millioner kroner. Som følge av dette planlegger organisasjonen en gradvis utfasing av all filmkulturell støtte innen 2016. «Vi vil ikke lenger ha midler til å utføre disse oppgavene. Skal dette fortsatt være et offentlig ansvar, så må det over på statsbudsjettet,» sier avtroppende Film & Kino-direktør Lene Løken til avisen.

Betyr dette en smertefull død for en rekke norske filmfestivaler, cinemateker og andre filmtiltak? Eller går kulturminister Thorhild Widvey til verks for å finne en løsning? Uansett utfall går norsk filmkultur en usikker fremtid i møte.

*

Les vår komplette dekning [6] av filmformidlingsdebatten fra de siste årene.


Artikkel skrevet ut fra Montages: https://montages.no

Lenke til artikkel: https://montages.no/2014/06/trusselen-mot-norsk-filmkultur-oker-filmkino-kutter-all-stotte-til-filmtiltak/

Lenker i denne artikkelen:

[1] over halvannet år: http://montages.no/2012/12/cinematekene-mister-stotte-hvem-skal-ta-ansvaret-for-filmformidlingen-i-norge/

[2] Film & Kino: http://kino.no/

[3] Norsk filminstitutt: http://www.nfi.no/

[4] i september i fjor: http://montages.no/2013/09/plaster-pa-apent-sar-kulturdepartementet-tilbyr-112-mill-til-festivaler-og-cinematek-i-2014/

[5] Klassekampen : http://www.klassekampen.no/article/20140602/ARTICLE/140609999

[6] vår komplette dekning: http://montages.no/?s=filmformidling

Copyright © 2009 Montages.no. All rights reserved.