- Montages - https://montages.no -

Montages.no

Begrepet: Kompilasjonsfilm

Av Sivert Almvik , 19. oktober 2010 i Artikler

«Begrepet [1]» er en spalte der vi enkelt forklarer opprinnelsen og betydningen av et begrep knyttet til filmens verden.

Ved å ta utgangspunkt i et allerede eksisterende materiale og klippe dette sammen til en helhet, kunne pionerene av kompilasjonsfilmen aktivt forme politiske argumentative filmer. Det hele begynte i Russland på 1920-tallet etter revolusjonen. Filmen ble ansett som et viktig politisk verktøy av bolsjevikene, og man satte i gang med å lage propagandafilmer for å fremme den nå herskende tankegangen. Den meste kjente av disse filmskaperne er Esfir Shub [2] som tok utgangspunkt i filmer av den russiske tsar-familien og kryssklippet [3] disse med bilder tatt fra fattige kår på landsbygda og arbeidernes harde liv. Resultatet ble Romanovdynastiets fall [4], en kompilasjonsfilm som underbygget revolusjonens nødvendighet. Klippene ble, i følge Bjørn Sørenssen [5] i boka Å fange virkeligheten. Dokumentarfilmens århundre [6], underbygget med ironiske mellomtitler for å forsterke misforholdet mellom den fattig og rik.

Dagens kompilasjonsfilmer følger nesten i samme fotspor. Kjernen er fortsatt et eksisterende materiale, men mellomtitlene er som regel skiftet ut med et kommentatorstemme. Nyhetsinnslag på TV og TV-dokumentaren følger denne malen. Men mest kjent er kanskje de dokumentarfilmer som tar denne tradisjonen fullt ut. Eksempelvis Michael Moore [7]s filmer kan sies å følge Shubs arbeidsmetoder til punkt og prikke. Ironiske mellomtitler er her byttet ut med Moores tørre og vittige stemme over historiske bilder satt sammen på nytt for å gi filmen en eksplisitt politisk mening. Eksemplet under er hentet fra filmen Fahrenheit 9/11 [8], og her ser vi hvordan Moore ikke bare bruker sin egen stemme, men også tyr til musikk som gir de allerede eksisterende filmklippene av amerikanske politikere en bestemt mening.


Artikkel skrevet ut fra Montages: https://montages.no

Lenke til artikkel: https://montages.no/2010/10/begrepet-kompilasjonsfilm/

Lenker i denne artikkelen:

[1] Begrepet: http://montages.no/stikkord/begrepet/

[2] Esfir Shub: http://en.wikipedia.org/wiki/Esfir_Shub

[3] kryssklippet: https://montages.no/2009/10/begrepet-kuleshov-eksperimentet/

[4] Romanovdynastiets fall: http://www.imdb.com/title/tt0018246/

[5] Bjørn Sørenssen: http://www.ntnu.no/ansatte/bjorn.sorenssen

[6] Å fange virkeligheten. Dokumentarfilmens århundre: http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=2760543

[7] Michael Moore: http://montages.no/folk/140/michael-moore

[8] Fahrenheit 9/11: http://www.imdb.com/title/tt0361596/

Copyright © 2009 Montages.no. All rights reserved.