Forfattere skriver filmkritikk

I spalten «Forfattere skriver filmkritikk» har vi invitert et utvalg forfattere til å skrive om film i en fri, essayistisk form på Montages. Roskva Koritzinsky startet prosjektet, som nå ledes av redaktør Hedda Robertsen.